Drinkwaterkwaliteit Nederland: het beste kraanwater ter wereld?

De drinkwaterkwaliteit in Nederland is dik in orde. Maar dit kan in de toekomst veranderen. Bestrijdingsmiddelen, lozingen en stoffen, zoals medicijnresten, kunnen een bedreiging vormen voor de drinkwatervoorziening.

Drinkwaterkwaliteit Nederland

Wat is goede drinkwaterkwaliteit?

Eerst de hoofdvraag: wat is eigenlijk een goede drinkwaterkwaliteit? En wie bepaalt dat? In Nederland zijn alle kwaliteitseisen voor kraanwater vastgelegd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Hierin staan bijvoorbeeld normen over de toegestane concentratie van bepaalde stoffen in het drinkwater, zoals nitraat, koper en lood. Maar er staat ook in hoe vaak het drinkwater moet worden gecontroleerd.

Strikte regelgeving

In weinig landen zijn de normen en de controles zo streng als in Nederland. Alle tien drinkwaterbedrijven hebben daarnaast vaak zelf nog striktere drempelwaarden om er zeker van te zijn dat ze ruim binnen die wettelijke vereisten blijven. Kraanwater is daarmee strenger gecontroleerd dan voedingsmiddelen in Nederland. Het moet aan honderden eisen voldoen, vele malen meer dan bijvoorbeeld flessenwater.

Het beste kraanwater ter wereld?

Zorgen die strenge regels dat Nederland het “beste kraanwater ter wereld” heeft? Uit een vergelijkend onderzoek in het toonaangevend wetenschappelijke tijdschrift Science blijkt in elk geval dat de drinkwaterkwaliteit in Nederland veel beter is dan in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Volgens de onderzoekers komt dat vooral omdat we in vergelijking met die twee landen ons distributienetwerk (de drinkwaterleidingen) veel beter hebben onderhouden.

Geen vervuiling in leidingen

Die leidingen vertonen amper lekkages, waardoor er maar weinig water weglekt. Nog belangrijker is dat schadelijke stoffen en ziekteverwekkende bacteriën en virussen niet de kans krijgen om via die lekkages in het gezuiverde drinkwater te komen. En omdat alle bacteriën en virussen waar nodig al bij de waterzuivering onschadelijk worden gemaakt met bijvoorbeeld UV-licht of ozon, is het niet nodig om een desinfecterend middel als chloor toe te voegen.

Uniek in de wereld: kraanwater zonder chloorsmaak

‘Positieve uitzondering’

“En daarmee zijn we in Nederland internationaal gezien echt een uitzondering”, vertelt Ans Versteegh, coördinator drinkwater bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Alleen drinkwaterbedrijf PWN en Evides voegen uit voorzorg een minieme hoeveelheid chloordioxide toe aan het drinkwater. Maar dat is zo weinig, dat het niet meetbaar is als het uit de kraan komt. Dat staat totaal niet in verhouding met de hoeveelheid chloor die je vaak in het buitenland tegenkomt.”

Chloor in drinkwater

“In Spanje en Frankrijk ruik je dat vaak meteen,” zegt toxicoloog Merijn Schriks van Drinkwaterbedrijf Vitens. “En dat is niet alleen ongunstig voor de smaak. In die hoge concentraties kan chloor allerlei reacties aangaan waardoor juist schadelijke stoffen in het water ontstaan. Dat komt de drinkwaterkwaliteit niet ten goede.”

Nederland: ‘Goed voor elkaar’

“In Nederland speelt dit totaal niet,” zegt Versteegh. “Ik doe dit werk al ruim dertig jaar en ik moet zeggen dat wij het echt goed voor elkaar hebben in Nederland. Bij ons zijn tien uiterst professionele drinkwaterbedrijven die goed met elkaar samenwerken om te zorgen voor drinkwater van een hoge kwaliteit. In Duitsland zijn bijvoorbeeld heel veel kleine drinkwaterbedrijven. De kennis is versnipperd. Wij hebben een echte overlegcultuur. En de natuur helpt ook een handje mee. We hebben geen bergketens of granietlagen in de grond, die het ingewikkeld maken om een goede infrastructuur op te bouwen.”

Normen en richtwaarden

In Nederland worden ook geen chemicaliën als fluoride toegevoegd aan het water. Voor andere mogelijk schadelijke stoffen zijn strenge normen en richtwaarden opgesteld, waar elk drinkwaterbedrijf zich aan moet houden. Die waarden zijn vastgelegd in de Europese Drinkwaterrichtlijnen en nationale wetgeving als het Drinkwaterbesluit. Voor ‘nieuwe stoffen’, zoals GenX zijn geen Europese waarden vastgesteld. In dat geval stelt het RIVM die waarden vast in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en houdt daarbij rekening met de meest kwetsbare consumenten, zoals zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en ouderen. Bij onzekerheid over het mogelijke effect op de gezondheid, worden extra veiligheidsmarges in de norm of richtwaarde ingebouwd.

Lokaal geproduceerd

Overal in Nederland voldoet het drinkwater uit de kraan aan strenge eisen, maar het is niet overal precies hetzelfde wat betreft samenstelling. Zo zijn er bijvoorbeeld kleine verschillen in de mineralenverhouding en de hardheid van water. Dit komt omdat drinkwater lokaal wordt geproduceerd en gedistribueerd door de tien drinkwaterbedrijven.

Bronnen voor drinkwater

De grootste bron van drinkwater in Nederland is grondwater (ruim 60%). In het westen van Nederland bevat het grondwater teveel zout, daarom wordt hier oppervlaktewater (uit de Rijn, Maas en het IJsselmeer) gebruikt. Vlakbij de duingebieden in Noord- en Zuid-Holland wordt drinkwater gemaakt door oppervlaktewater te infiltreren in de duinen, waardoor het water wordt voorgezuiverd. Er is ook een tussenvorm: oeverfiltraat, oppervlaktewater dat via de oevers van rivieren de grond is ingetrokken.

Waarom grondwater?

Waarom wordt drinkwater vooral van grondwater gemaakt? Cor Lievers van drinkwaterbedrijf Vitens: “Het water uit de grond zit er vaak al heel lang, soms wel een paar eeuwen. Het is regenwater dat er heel lang over doet om op die plek te komen en al grotendeels is gezuiverd door klei- en zandlagen. Bovendien zit er geen zuurstof meer in, waardoor er geen bacteriën en virussen in zitten. Het is daardoor redelijk eenvoudig om er schoon drinkwater van hoge kwaliteit van te maken.”

Oppervlaktewater: continu controle

Bij oppervlaktewater is dat proces wat ingewikkelder. Rob van der Leer van drinkwaterbedrijf Evides: “Wij hebben drie grote spaarbekkens in de Biesbosch, met daarin zogenoemd ‘ruw water’ dat we uit de Maas halen. Daar zijn we heel selectief in. De Maas is een regenrivier, waarbij de waterkwaliteit bij een hoge waterafvoer vaak beter is omdat de concentraties aan mogelijk schadelijke stoffen dan lager is. We meten die waterkwaliteit continu en laten alleen water binnen van een bepaalde, goede kwaliteit.”

Cyclus van zuiveringsstappen

Oppervlaktewater doorloopt een uitgebreide cyclus aan zuiveringsstappen. “Dat begint al in de spaarbekkens, waar grotere deeltjes naar de bodem zakken en bijvoorbeeld waterplanten en waterdieren al zorgen voor een natuurlijke zuivering van het water. Bij de drinkwaterzuivering gaat het water door verschillende filters, die steeds kleinere deeltjes uit het water kunnen halen. Alle bacteriën en virussen worden ten slotte met speciaal UV-licht onschadelijk gemaakt en actief kool verwijdert tot slot geur-, kleur- en smaakstoffen.”

Zorgen over toekomst

Het borgen van een goede drinkwaterkwaliteit is dus prima geregeld in Nederland. Maar blijft dat ook zo in de toekomst? “Dat is iets waar we continu over nadenken”, zegt Birgitta Kramer, manager duurzaamheid bij Vitens. “Er zijn tientallen maatschappelijke ontwikkelingen die een impact kunnen hebben op de toekomstige drinkwatervoorziening in Nederland.”

Denk aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en nitraat in de landbouw, die zorgen voor bodemverontreiniging, maar ook bijvoorbeeld aan de opkomst van aardwarmte en Warmte-Koudeopslog (WKO). Daarbij moet soms dieper worden geboord dan onze grondwaterbronnen en kunnen grondlagen (zoals klei) die grondwater beschermen doorboord worden. En door de vergrijzing zien we bijvoorbeeld een toename van medicijnresten in het oppervlaktewater. Diergeneesmiddelen zorgen voor verontreiniging van het grondwater. Ook komen er ook steeds meer ‘nieuwe stoffen’ bij die door de chemische industrie worden ontwikkeld, zoals nanodeeltjes.”

Daarbij blijkt uit nieuwe studies dat PFAS veel schadelijker is voor de gezondheid dan bekend was. Er zitten ook kleine hoeveelheden PFAS in het drinkwater. Maar volgens het RIVM blijft het verantwoord om drinkwater te drinken.

Watertransitie noodzakelijk

Voor drinkwaterbedrijven is het steeds moeilijker om voldoende drinkwaterbronnen te vinden. Dat komt omdat de zoetwatervoorraad door verdroging daalt. Ook politieke keuzes hebben hieraan bijgedragen. Bij het traditionele watersysteem ligt de focus op het oppompen en weer zo snel mogelijk afvoeren van water. De drinkwatersector kan dit water niet gebruiken voor drinkwater.

Als het aan de overheid en de drinkwatersector ligt krijgt Nederland daarom een heel nieuw watersysteem. Dit noemen we de watertransitie. “Als we nu geen andere besluiten nemen, komt er een watercrisis aan,” zei Rogier van der Sander, voorzitter van de Unie van Waterschappen, in een waterdebat.

‘Nadenken over neveneffecten’

Kramer is trouwens niet ‘tegen’ ontwikkelingen, zoals de alternatieven voor aardgas. “Veel van die technieken maken ons leven beter, maar we moeten wel goed blijven nadenken over wat voor neveneffecten ze veroorzaken.”

Volgens toxicoloog Schriks hoeven we ons voorlopig nog geen zorgen te maken over die vervuiling voor ons kraanwater. “We kunnen de waterkwaliteit steeds nauwkeuriger meten, soms tot op de nanogram. Dat is een miljardste van een gram per liter water: minder dan een druppel in een olympisch zwembad. In het drinkwater zijn de waarneembare resten minimaal.”

‘Vervuiling aanpakken bij de bron’

Versteegh: “Maar we leven nu eenmaal in een wereld waarin die stoffen in het milieu terechtkomen en dus uiteindelijk ook in het drinkwater. We kunnen zorgen dat de concentraties van die stoffen zo laag mogelijk blijven. En uiteindelijk zou het zelfs mogelijk zijn om echt alles te zuiveren. Maar ten eerste kost dat ontzettend veel moeite en energie. En daarnaast zou je dan ook alle natuurlijke mineralen verwijderen, die je later weer zou moeten toevoegen. Het mooie aan ons systeem is juist dat ons drinkwater een natuurproduct is. En dat willen we graag zo houden. Daarom pleiten we voor meer voorzorgsmaatregelen, de vervuiling aanpakken bij de bron.”

Deel dit bericht

Comments 23

 1. Mooie site. Ik zie op deze site (nog?) niks genoemd over verhoogde concentraties lood in drinkwater door gebruik van oude loden leidingen in huis (verantwoordelijkheid van huiseigenaren), komt dit er nog op te staan?

 2. Hoe wordt de grondwater vervuiling van de olie, gas en kool (energie afval) industrie gekontroleerd en verminderd?

 3. Is grondwater een onuitputtelijke bron voor drinkwater? Het lijkt mij dat zo’n bron niet zo snel aangevuld kan worden als die eenmaal leeg is. Wat dan, gaan we dan allemaal over op sterker behandeld oppervlakte water? Daarnaast, hoeveel van het drinkwater is bestemd voor huishoudelijke consumptie en hoeveel voor industriële processen of bijvoorbeeld de landbouw?

  1. Hoi Heleen, grondwater is zeker geen onuitputtelijke bron. Maar gelukkig hebben we er wel heel veel van in met name het Oosten van Nederland. Langs de westkust van Nederland is het kraanwater gemaakt van oppervlaktewater. Het kraanwater is ook in die gebieden van hele hoge kwaliteit. Drinkwaterbedrijven leveren voornamelijk aan huishoudens. Het beregenen van landbouwgrond gaat meestal met oppervlaktewater of met speciaal daarvoor opgepompt grondwater. De industrie gebruikt deels drinkwater, maar vooral oppervlaktewater (bijvoorbeeld voor koeling) en zelf opgepompt grondwater (bijvoorbeeld voor de productie van frisdrank).

 4. Er zit misschien geen fluoride in ons drinkwater, maar wel bromide. Bromide wordt door ons lichaam opgenomen alsof het jodium is – essentieel voor de aanmaak van schildklierhormonen en de opname verstoort dus de energievoorziening van de mens.

  Een tappunt in drenthe bevatte 300 mcg aan bromide per 2 liter water volgens het meetrapport. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van jodium is 150 mcg. Als je daar woont en elke dag 2 liter drinkt, krijg je 2x meer bromide binnen dan het advies voor jodium. Dat kan niet goed gaan.

 5. Ben in 1972 uit Rotterdam gevlucht naar de Veluwe. Rapport waterbedrijf Rotterdam wees uit: levensverwachting -10 tot -5. 60% zuivering 40% kon niet gezuiverd worden. Geen apparatuur beschikbaar. Deze uitslag is funest voor de bewoners die eerder sterven.

 6. Op tv gisteren zeiden ze dat er medicijnen resten in het water zitten.hoge waarden ,en dat het is van riolering water wat gezuiverd was maar veelste hoog in medicijnen was?
  Dat. BEangstigt mij,wat is daar van waar,en is het wasr dat het riool water weer opnieuw gebruikt word na zuivering?

 7. Weet iemand in hoeverre het door een waterontharder ontharde water nog ongewenste stoffen zoals natrium/zout bevat? Immers, bij het onthardingsproces wordt zout en harsbolletjes gebruikt. Zit er dan in het eindprodukt nog een zekere hoeveelheid zout??

  Het door mij gebelde bedrijf dat waterharders op de markt brengt geeft me daar geen sluitend antwoord op… te veel zout geeft uiteindelijk klachten als gevolg van een hoge bloeddruk…

  1. Het zou kunnen dat er slechte stoffen uit het water kunnen worden gehaald.
   Worden dan de vele goede stoffen ook niet verwijderd zoals alle mineralen die we brood nodig hebben voor onze gezondheid. rommelen binnen de marges vind ik gevaarlijk.
   Al het filteren en z.g.n ontkalken, wat voegt het toe aan de kwaliteit van het water of verminderd het de kwaliteit of is het net als de stoffen die we in de wasmachine moeten doen om niet bij de monteur buiten de deur te houden wel noodzakelijk.
   Hoe vaak komt er geen water meer uit uw kraan? Bij hoeveel leidingen heeft u verstoppingen meegemaakt in uw woning ik nog nooit en heb al meer dan 50 jaar een eigen woning.
   Commercieel op klopperij in alle reclames worden nooit cijfers van boven genoemde getoond van KIWA, TNO of RIVM. Maar om leuk om te hebben een ontharder te plaatsen om z.g.n. minderkalk aan slag te hebben is een drog argument als u uw badkamer of keuken telkens droog maakt na gebruik is de aanslag minimaal.

 8. Er wordt gezegd dat het drinkwater zeer goed is in Nederland!Maar in Nederland is 20 tot 30 % kunststof waterleidingen in huizen aangelegd.Deze waterleidingen lekken ,met name 4 tert butylphenolen en andere Phenolen,en dat is onderzocht dat deze stoffen emigreren uit de leidingen,en dat zijn hormoonverstorende stoffen(Xeno oestrogenen) wat de hormoonhuishouding ernstig kan verstoren.Dit is onderzocht,en er worden massaal in nieuwbouwwoningen kunstofwaterleidingen aangelegd.Nu is mijn vraag waarom worden deze leidingen dan nog gebruikt,als dat de gezondheid kan schaden?Dit is recent in Europese laboratoria onderzocht!!

 9. Als je echt goed drinkwater wilt hebben zul je het dmv een osmosefilter zelf moeten filteren. Op YouTube staan genoeg filmpjes over de verontreiniging in ons drinkwater. Mooi geschreven allemaal op deze site maar als je de metingen ziet wat er allemaal in ons water zit drink je nooit meer water uit de kraan.

 10. Ik vraag me af van al die geleegde catheters in het toilet van ernstige besmettelijke zieke mensen daarvan het water gereinigd wordt.

 11. Interessante info. Als ik het goed begrijp zou je met reverse osmosis (osmosewater) bijna alles eruit kunnen halen, maar is dit duur. En dan heb je nog steeds gedemineraliseerd water, waaraan je dus weer mineralen moet toevoegen. Is het uberhaupt wel tegen te houden, gezien ons toenemend gebruik van medicijnen en hormonen?

 12. Schoon drinkwater komt niet alleen uit opgepompt grondwater. Oppervlakte, riool en rivierwater draagt ook voor een groot deel bij aan het drinkwater. Dat water is echter zo vervuilt dat er hoge kosten gemaakt moeten worden om het te zuiveren van div. afvalstoffen die door de industrie in de rivieren geloosd worden. De oplossing die ik voor ogen heb lijkt simpel. Water halen bij de bron. In ieder geval daar waar de verontreiniging nog niet in het rivierwater is terecht gekomen. Gas en olie worden ook getransporteerd door leidingen. Misschien is het de moeite waard te onderzoeken of het mogelijk is dmv een pijpleiding op de bodem van een rivier het schone(re) water naar spaarbekkens te laten stromen.

 13. Pingback: Waterontharder en advies overheid | V.v.E. Appartementengebouw "Roosenhof I"

 14. Pingback: Thuisbrouwen: Wat voor water gebruiken? - Is kraanwater geschikt?

 15. Ik sta nog steeds versteld omtrent het feit dat men reeds bestaande lekkages in drinkwater leidingsystemen en het prematuur aangeven van lekkages in drinkwater leidingsystemen niet wil toepassen binnen de 10 Nederlandse drinkwater bedrijven.

  Deze meetmethodiek zal zeer zeker financiële bijdragen kunnen leveren.

 16. Dit platform is van de drinkwaterbedrijven, dus als ik hier lees dat het drinkwater goed is, is dat dan niet zoiets als “de slager die zijn eigen vlees keurt”? Is er een onafhankelijke instantie (overheid?) die de waterkwaliteit keurt ?

  1. Wat valt er te ontwerpen aan een grasdak? Ben je constructeur, heb je enige kennis van bouwfysica? Of teken je simpelweg wat groene vakjes.

 17. T.o.v. onze (over)grootouders leven wij in ongekende luxe met de huidige kwaliteit van drinkwater uit de kraan, verhoudingsgewijs voor noppes (30 jaar geleden nog bijna gratis). De hedendaagse westerse mens krijgt m.i. in elk geval schoner drinkwater dan de (over)grootouders. Doe je zelf een lol en maak je niet zo druk want dingen zullen nooit perfect zijn.

  Sommigen zullen immer blijven zoeken naar nog hogere kwaliteit van drinkwater en op den duur in de sprookjes van de apparaatleveranciers gaan geloven (en grof geld betalen voor gebakken lucht). Want blijkbaar zijn er geen andere zaken meer om druk over te maken (ha ha, dus wel).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *