De drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit, dit moet je weten

De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit gaan over de kwaliteit en leveringszekerheid van het kraanwater in Nederland. En dat is niet alleen belangrijk voor drinkwaterbedrijven en installateurs. Er geldt ook een zorgplicht voor alle bestuursorganen om te zorgen voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.

Volg de laatste ontwikkelingen via LinkedIn.

Vooral relevant voor drinkwaterbedrijven en installateurs

In Nederland geldt allerlei wetgeving die raakvlakken heeft met drinkwater en de manier waarop de drinkwatervoorziening is geborgd. De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit gaan vooral over de kwaliteit van het drinkwater uit de kraan zelf. Vooral de drinkwaterbedrijven zelf en installateurs hebben dagelijks te maken met de regels die hieruit voortvloeien.

Gaat over stoffen en voorschriften

De regels uit de Europese Drinkwaterrichtlijn zijn in Nederland verankerd in de Drinkwaterwet en Drinkwaterrichtlijn. Hierin staat onder andere hoeveel stoffen en organismen drinkwater mag bevatten, hoeveel van elke stof (normen) en hoe vaak water van bron tot kraan moet worden gecontroleerd volgens het wettelijk vastgelegde meetprogramma.

Het gaat om ongeveer een half miljoen analyses per jaar. Die worden beoordeeld door de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) met ondersteuning van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De resultaten en beoordeling van die metingen worden jaarlijks gepubliceerd in de rapportage drinkwaterkwaliteit.

Drinkwaterbedrijven geven zelf ook inzicht in kwaliteit

Drinkwaterbedrijven geven zelf ook (verplicht) inzicht in de kwaliteit van het drinkwater dat zij leveren. Meer informatie daarover staat op de websites van elk van de tien drinkwaterbedrijven in Nederland. Klik hier voor een overzicht welk drinkwaterbedrijf actief is in jouw regio klik je hier.

Gebaseerd op Europese Drinkwaterrichtlijn

De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit vloeien voort op de regels uit de Europese Drinkwaterrichtlijn. Dit zijn de Europese basisregels die gelden voor alle openbare drinkwatervoorzieningen in Europa.

Lees verder onder de afbeelding

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Vier extra ministeriële regelingen

Voor een aantal specifieke onderwerpen uit het Drinkwaterbesluit zijn daarnaast nog vier ministeriële regelingen:

  • Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwater

Dit gaat over materialen en chemicaliën die mogen worden gebruikt bij de productie, distributie en behandeling van drinkwater en warm tapwater. Hier mogen vanzelfsprekend geen giftige stoffen in voorkomen die een bedreiging vormen voor de drinkwaterkwaliteit.

  • Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater

Dit gaat over de manier waarop drinkwaterbedrijven moeten omgaan met mensen die hun rekening niet betalen en is bedoeld om afsluiting zoveel mogelijk te voorkomen.

  • Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Deze gaat over het voorkomen van legionella, en beschrijft  hoe, hoe vaak en waar legionella-risicoanalyses moeten worden uitgevoerd.

  • De Drinkwaterregeling

Deze regeling gaat over technische details rond de controles van drinkwaterkwaliteit, het aanwijzen van de distributiegebieden van drinkwaterbedrijven, aanvullende criteria voor beoordeling van fusieverzoeken en stelt grenzen aan de winst die een waterbedrijf mag maken.


Wet- en regelgeving Wetten en regels

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *