Europese Drinkwaterrichtlijn: wat houdt dat in?

12 januari 2023

De Europese Drinkwaterrichtlijn heeft als doel het beter beschermen van de volksgezondheid tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van drinkwater en -bronnen. Wat houdt dat precies in en wat betekent dat voor Nederland?

Waarom bestaat de Europese Drinkwaterrichtlijn?

De Europese Drinkwaterrichtlijn bestaat sinds 1998 om mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de vervuiling van water wat bestemd is voor menselijke consumptie. Dit gaat om kraanwater, verpakt water (zoals in petflessen) en water voor voedselbereiding. In deze richtlijn zijn bijvoorbeeld normen opgenomen voor de kwaliteit van dit water, en regels voor het informeren van gebruikers over deze kwaliteit.

Zelf de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn inzien? Dat kan hier.

Vernieuwd in 2021

In 2021 zijn de richtlijnen aangescherpt. De oude regels pasten niet meer in de huidige wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen over waterkwaliteit en onze gezondheid. Daarom is ook de informatieplicht over drinkwater aan gebruikers uitgebreid, mede dankzij een initiatief van Right to water. Dit is het eerste Europese burgerinitiatief waarvoor het vereiste aantal handtekeningen werd opgehaald. De Europese Commissie ging positief op het voorstel in.

Wat is er nieuw?

In de herziene Europese Drinkwaterrichtlijn is bijvoorbeeld meer oog voor de uitbreiding van de kwaliteitsnormen, afstemming met de Kaderrichtlijn Water en betere voorlichting aan consumenten.

  •  Herziening en uitbreiding kwaliteitsnormen

De normen waar de drinkwaterkwaliteit aan moeten voldoen, zijn geüpdatet. Enkele bestaande normen zijn aangepast en er zijn een aantal nieuwe normen opgenomen, bijvoorbeeld voor legionella. Daarbij is er een zogeheten watchlist met een meetverplichting opgenomen voor opkomende stoffen die een potentieel gevaar voor onze gezondheid kunnen vormen. Dit gaat bijvoorbeeld om microplastics en medicijnresten. Ook komen er hygiënische eisen voor materialen, producten en chemicaliën die met drinkwater in contact komen, zoals leidingen en kranen.

  • Betere afstemming met de Kaderrichtlijn Water (KRW)

Branchevereniging Vewin van de Nederlandse drinkwaterbedrijven noemt als ‘groot winstpunt’ van de herziene richtlijn de aangepaste en verbeterde afstemming met de Kaderrichtlijn Water (KRW). In deze richtlijn staan verschillende kwaliteitseisen voor de bronnen van drinkwaterproductie (oppervlaktewater en grondwater). De verantwoordelijkheid die lidstaten hebben voor de bescherming van drinkwaterbronnen is hiermee ook in de Drinkwaterrichtlijn benoemd. Dit is belangrijk voor de drinkwatersector, omdat schone drinkwaterbronnen nodig zijn om veilig drinkwater te kunnen maken. Deze verbinding tussen de Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water is goede stap in het verder verbeteren van de samenhang in het Europese waterbeleid.

  • Betere voorlichting aan consumenten en betere toegang tot drinkwater

De nieuwe richtlijn wil dat consumenten uitgebreider worden geïnformeerd over hun drinkwater. Zij moeten bijvoorbeeld informatie krijgen over de waterkwaliteit, hun jaarlijks verbruik, de literprijs, waterbesparingsmogelijkheden, zuiveringsmethoden en lekverliezen. Daarnaast is er een inspanningsverplichting voor lidstaten toegevoegd om maatregelen te nemen om de toegang tot de drinkwatervoorziening te verbeteren en het gebruik van kraanwater binnens- en buitenshuis te bevorderen.

Richtlijn verwerkt in Nederlandse wetgeving

De regels en eisen uit de nieuwe richtlijn zijn per 12 januari verwerkt in de Nederlandse wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het aanpassen van de Nederlandse Drinkwaterwet.

Uiteindelijk is het succes van de Europese Drinkwaterrichtlijn afhankelijk van het succesvol omzetten van de richtlijn in de nationale wet- en regelgeving en de uitvoering in de praktijk. Hierbij speelt ook toezicht en handhaving een rol.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *