Droogte gras

De impact van droogte op de drinkwatervoorziening

Duurzaamheid en innovatie

Los van een paar buien is het de laatste maanden enorm droog. Met in het achterhoofd de problemen tijdens de droogte van een paar jaar geleden staat de drinkwatervoorziening op scherp. Drinkwaterbedrijven hebben dan ook niet stilgezeten. Met extra capaciteit en uitgewerkte scenario’s zijn ze beter voorbereid.

waterkwaliteit oppervlaktewater

Waterschappen: ‘Meer maatregelen nodig om KRW-doelen te halen’

Drinkwaterkwaliteit

Schoon water is belangrijk voor zowel de natuur als de productie van drinkwater. De chemische en ecologische waterkwaliteit is in Nederland momenteel alleen niet overal op orde. Hierdoor dreigen we een aantal doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 niet te halen. In deel 1 van deze interviewserie legt Michaël Bentvelsen van de Unie van…

sfeerbeeld bij grondwaterbeschermingsgebied

Grondwaterbeschermingsgebied: wat mag er wel en wat niet ?

Wet- en regelgeving

Een grondwaterbeschermingsgebied is de zone rondom een waterwingebied. Om de waterkwaliteit te beschermen en behouden, gelden hier speciale regels. Waar liggen ze en wat is er wel en niet toegestaan?

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenten en drinkwater: de opgaven én kansen

Wet- en regelgeving

De drinkwatervoorziening staat door verschillende ontwikkelingen onder druk. De opgaven van de drinkwatersector staan alleen niet bij elke gemeente even goed op het netvlies. De gemeenteraadsverkiezingen vormen een goed moment om het belang van een robuuste drinkwatervoorziening en de benodigde maatregelen hiervoor bij de lokale politiek onder de aandacht te brengen.

Bodem als filter

Filter nul: het belang van een schone ondergrond

Drinkwaterkwaliteit

Ongeveer twee derde van het Nederlandse kraanwater wordt geproduceerd uit grondwater. De ondergrond heeft een belangrijke zuiverende werking. Maar de filterfunctie staat op steeds meer plekken onder druk. Welke gevolgen heeft dat? En wat kunnen drinkwaterbedrijven en andere betrokkenen hieraan doen?

Oplossingen voor schoon en circulair watergebruik in de landbouw

Duurzaamheid en innovatie

Activiteiten in de land- en tuinbouw kunnen nadelige impact hebben op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Tegelijkertijd hebben boeren zelf ook last van verontreinigd water en beperktere waterbeschikbaarheid. Wageningen Food & Biobased Research werkt aan innovatieve oplossingen voor schoner water en hergebruik van afvalwater.

Bewustwording drinkwater

Bewust omgaan met (kraan)water: noodzaak en maatregelen

Duurzaamheid en innovatie

Door klimaatverandering en toenemend watergebruik neemt de kans op waterschaarste toe. Om dit te voorkomen moeten we bewuster met ons water omgaan. Bijvoorbeeld door minder water te gebruiken of water te hergebruiken. Niet alleen consumenten, ook de industrie, landbouw en overheid spelen hierbij een rol.

fleswater vs drinkwater

Fleswater vs. kraanwater: wat is beter?

Duurzaamheid en innovatie

In Nederland drinken we jaarlijks zo’n 400 miljoen liter fleswater. Terwijl we het beste kraanwater ter wereld hebben. Voorverpakt water in een plastic fles komt soms zelfs uit dezelfde bron als kraanwater en hoeft ook nog eens aan minder uitgebreide kwaliteitseisen te voldoen. Hoe zit dat precies? En is mineraalwater gezonder dan kraanwater? Vijf vragen…

waterfilter

Waterfilters: de zin en onzin bij Nederlands kraanwater

Drinkwaterkwaliteit

In Nederland hebben we het beste kraanwater ter wereld. Toch zijn er partijen die beweren dat we ons drinkwater thuis nog moeten filteren. Is dat echt nodig? Roberta Hofman van KWR Water vertelt over de werking, het nut en de nadelen van waterfilters.

bodemwarmtesystemen

7 vragen over de risico's van bodemwarmtesystemen

Duurzaamheid en innovatie

Bijna twee derde van ons drinkwater wordt geproduceerd uit grondwater. Door de energietransitie neemt de drukte in de ondergrond toe. De ontwikkeling van bodemwarmtesystemen zoals geothermie kan een bedreiging vormen voor de grondwaterkwaliteit. Hoe zit dat precies? En hoe voorkomen we verontreinigingen?