Regenwater gebruiken

Zo gebruik je regenwater voor je bedrijf

Duurzaamheid en innovatie

Bij hevige regenbuien raakt de riolering op Gronings bedrijventerrein Euvelgunne overbelast. Bedrijven op het terrein besloten regenwater te gebruiken om de wateroverlast te verminderen én drinkwater te besparen. En met succes. Zo werken nu onder meer een koelinstallatie en toiletten op regenwater.

provincies en drinkwater

Provincies en drinkwater: rol, taken en samenwerking

Wet- en regelgeving

Provincies zijn van groot belang bij het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van zoetwater in Nederland. Provincies zijn samen met de waterschappen verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van grondwater en regionaal oppervlaktewater. Bovendien hebben ze de zorgplicht voor een veilige en duurzame drinkwatervoorziening.

Maas rivierkwaliteit

Lozingsvergunningen voor afvalwater moeten transparanter’

Drinkwaterkwaliteit

Lozingsvergunningen moeten ervoor zorgen dat industrieel afvalwater zo min mogelijk schadelijke impact heeft op oppervlaktewater. Veel lozingsvergunningen zijn alleen verouderd of onvolledig. RIWA Maas-directeur Maarten van der Ploeg pleit voor herziening van vergunningen en meer transparantie.

Transitievisie warmte

Transitievisie warmte: zorgplicht van gemeenten voor drinkwater

Duurzaamheid en innovatie

Alle Nederlandse gemeenten stellen een Transitievisie warmte op. Hierbij is aandacht voor drinkwater cruciaal. Bijvoorbeeld om opwarming van waterleidingen te voorkomen. Ook kunnen gemeenten zo kosten besparen. Wie drinkwater nog niet heeft meegenomen, krijgt later nog enkele kansen om aan de zorgplicht te voldoen.

Drinkwaterleiding STRONG

Structuurvisie Ondergrond helpt bij bescherming drinkwaterbronnen

Wet- en regelgeving

De drukte in de ondergrond neemt door de energietransitie toe. Ook zoekt de drinkwatersector naar meer drinkwaterbronnen. De Structuurvisie Ondergrond (STRONG) kan inzicht geven in een goede keuze bij deze botsende belangen.

6 vragen over de ondergrond, grondwater en bodemenergie

Drinkwaterkwaliteit

Bijna twee derde van het drinkwater in Nederland wordt geproduceerd uit grondwater of ondergrondse zoetwatervoorraden. De ontwikkeling van geothermie en andere bodemenergie kunnen risico’s opleveren voor drinkwaterwinningen. Met behulp van geohydroloog Willem Jan Zaadnoordijk zetten we zes vragen en antwoorden over ons grondwatersysteem en de risico’s op een rij.

drugsafval

Drugsafval: gevolgen voor milieu en drinkwaterbronnen

Drinkwaterkwaliteit

Drugsafval uit drugslaboratoria komt vaak in de natuur terecht. Voor de natuur kunnen de dumpingen en lozingen een nachtmerrie zijn. Voor mensen zijn vooral de snel-afbreekbare en bijtende stoffen direct gevaarlijk. Drugsafval komt niet in het drinkwater voor.

waterberging

Waterberging-expert: ‘We moeten bufferen daar waar het valt’

Duurzaamheid en innovatie

Waterberging is belangrijk om schade van zowel droogte als overtollig water zoveel mogelijk te beperken. Hoewel waterberging op steeds meer plekken plaatsvindt, kunnen we water nog veel efficiënter bufferen. Watermanagementexpert Frans van de Ven vertelt hoe en waar hij mogelijkheden ziet.

E. coli water koken

Alles over E. coli (poepbacterie) en drinkwater

Drinkwaterkwaliteit

E. coli, of in de volksmond poepbacterie, komt normaal niet in het kraanwater voor. Toch duikt de bacterie er soms in op. Wie ermee besmet raakt, kan ziek worden. Drinkwaterbedrijven adviseren besmet drinkwater drie minuten te koken.