Tweede Kamerleden in waterdebat: politieke urgentie nodig tegen watercrisis

25 februari 2021

De grenzen van ons watersysteem lijken bereikt en de strijd om de ruimte in ons land wordt steeds groter. Dat een watertransitie onvermijdelijk is, zijn de Tweede Kamerleden van het online waterdebat het over eens. De politici zijn vooral eensgezind: de overheid moet een sterke regie nemen in de watertransitie.

Hoofdafbeelding: Het Binnenhof  in Den Haag waar Tweede Kamerleden bij elkaar komen. 

Bij de inrichting van Nederland moet water leidend worden. Als we nu geen andere besluiten nemen, komt er een watercrisis aan. Het zijn de woorden van Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, en Peter van der Velden, voorzitter van branchevereniging Vewin van de drinkwatersector. Ze openen op 9 februari het online waterdebat, georganiseerd door beide organisaties, met kordate taal. De politiek zou de urgentie van de waterproblematiek niet genoeg voelen.

Schoonwaterakkoord voor meer regie

Het lijkt erop dat de aangeschoven politici wél van deze problematiek op de hoogte zijn. Zo pleit Tjeerd de Groot (D66) voor een schoonwaterakkoord. Met dit nieuwe akkoord wil het Tweede Kamerlid de eerder afgesproken ambities vanuit onder andere de Kader Richtlijn Water sneller aanpakken. Een snelle aanpak is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. De afgelopen jaren is de waterkwaliteit niet significant verbeterd, zo bleek uit een rapport van onderzoeksinstituut RIVM.

‘Een sterkere rol voor de overheid is noodzakelijk’

De Groot: “Laten we de transitie aan de markt over dan leidt dit niet altijd tot de verduurzaming die we voor ogen hebben.” Het is een neoliberale gedachte dat de sector het wel oplost, reageert kandidaat Kamerlid Fenna Feenstra van de SP. “Een sterkere rol voor de overheid is noodzakelijk.” Ook directeur Roy Tummers van VEMW is positief, maar ziet vooral bestaand beleid beter uitgevoerd worden.

Ecologie belangrijker dan economie

Daarbij moet de politiek ecologische belangen zwaarder gaan wegen dan economische, vinden Laura Bromet (GroenLinks) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren). Bromet: “Het tempo moet opgeschroefd. Het betekent ook dat sommige boeren moeten verhuizen. En ja, dan is dwang soms nodig.” Mark Strolenberg (VVD) ziet meer een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de economische belangen wel een belangrijke rol blijven spelen.

‘We kunnen niet zonder goede internationale samenwerking’

Verder is er ook een strakker vergunningsbeleid en handhaving nodig om de waterkwaliteit te verbeteren, vinden de politici. Ook moeten we hierin meer de internationale samenwerking opzoeken. Chris Stoffer (SGP): “We leven in de delta, we zijn ‘end of the pipe’. We kunnen niet zonder goede internationale samenwerking. Een lozing van Duitsland komt ook in ons water terecht.”

Inspelen op overstromingen, ook met woningbouw

Het woningtekort is een andere ‘crisis’. Hoe sturend moet water zijn bij woningbouw? Pieter Grinvis (ChristenUnie): “Locatie gaat een grote rol spelen. Dus huizen bouwen die in de lage polders staan is niet slim, want kunnen die erover tweehonderd jaar nog wel staan?”. Bromet (Groen Links): “Door het lage grondwaterpeil jaag je huizenbezitters ook op enorme kosten. De watertransitie moeten we nu gaan doen, we hebben geen keuze meer.”

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *