RIVM: Bij meer dan helft van drinkwaterbronnen is waterkwaliteit of capaciteit een probleem

5 februari 2021

Het gaat niet goed met de drinkwaterbronnen in Nederland. Van meer dan de helft van de 216 drinkwaterbronnen is, nu of in de nabije toekomst, de waterkwaliteit of capaciteit onvoldoende.

Hoofdafbeelding:  Vanwege de vervuiling van de drinkwaterbronnen moeten drinkwaterbedrijven het water meer zuivereren om aan de strenge kwaliteitseisen van drinkwater te voldoen.

Dat blijkt uit het onderzoek Staat Drinkwaterbronnen van het onderzoeksinstituut RIVM. In 135 winningen hebben de wetenschappers stoffen gevonden die het nog ongezuiverde water vervuilen. Als gevolg is de waterkwaliteit niet zoals gewenst. Ook is deze de afgelopen jaren niet zichtbaar verbeterd.

Meer zuiveringen nodig

Drinkwaterbedrijven die drinkwater van dit bronwater maken, zijn door de vervuiling genoodzaakt het water meer te zuiveren om aan de strenge veiligheidseisen van ons drinkwater te voldoen. Dit staat haaks op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), waarin is vastgesteld dat de waterkwaliteit zodanig goed moet zijn dat juist zo min mogelijk zuiveringen nodig zijn.

Betere bescherming noodzakelijk

We moeten onze bronnen beter te beschermen, volgens het onderzoeksinstituut. Door de aanhoudende droogte daalt het grondwaterpeil en is de concentratie ongewenste stoffen hoger. Vooral de laatste jaren wordt er met name in oppervlakte water zogeheten opkomende stoffen aangetroffen. Dit gaat om nieuwe onbekende stoffen. Maar door dezelfde droogte neemt de drinkwatervraag toe. Ook spelen economische factoren en de bevolkingsgroei hierin een rol.

Inspanningen niet voldoende

De zomer van 2018 was voor Nederland een wake up-call. De overheid, zoals waterschappen, provincies en gemeenten, hebben de afgelopen jaren nieuw beleid gemaakt en uitgevoerd om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te verbeteren. Ook de drinkwatersector heeft hierin een rol gespeeld. Toch zijn de inspanningen van de verschillende partijen niet voldoende. Het onderzoeksinstituut plaatst wel een kanttekening: ‘Het kost tijd voordat een maatregel een effect heeft’. Daarom zou het kunnen dat de uitwerking van nieuw beleid nog niet meetbaar is bij de bronnen.

RIVM: tijd voor drastische besluiten

Het RIVM concludeert dat drastische besluiten nodig zijn om de kwaliteit en beschikbaarheid van de drinkwaterbronnen nu en in de toekomst veilig te stellen. Volgens het onderzoeksinstituut moeten er onder andere meer maatregelen komen voor versterking van de robuustheid van de drinkwatervoorziening. Ook zien de wetenschappers een grotere rol voor toezicht en handhaving. Daarnaast is samenwerking en afstemming tussen het Rijk en de regio belangrijk, zodat betrokken partijen weten waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *