Afspraken voor een schonere Rijn

19 februari 2020

De waterkwaliteit van de Rijn staat onder druk. De afgelopen twintig jaar is deze door de toename van vervuilende stoffen verslechterd. Hierdoor kost het zuiveren van het Rijnwater tot schoon en gezond drinkwater steeds meer moeite. De ministers uit de Rijnlanden maakten afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren.

Een schonere Rijn: de afspraken in het kort

Het water in de Rijn moet schoner. Daar zijn de ministers van de landen waar de Rijn doorheen stroomt (Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Italië, Liechtenstein, Wallonië en Nederland) het over eens. Zij kwamen begin 2020 bijeen om over de waterkwaliteit van de rivier te praten en bereikten een slotakkoord.

Afgesproken is om de concentraties microverontreiniging in de Rijn met minstens 30 procent terug te dringen. Daarnaast wordt de droogte aangepakt. Verder worden rivieroevers verstevigd om wateroverlast te minimaliseren. Ten slotte kunnen trekvissen straks weer vrij van Nederland naar Zwitserland zwemmen.

Waterkwaliteit in twintig jaar verslechterd

In Nederland drinken vijf miljoen mensen kraanwater afkomstig uit de Rijn. De IAWR, het internationale samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven in het Rijnstroomgebied, maakt zich zorgen om de waterkwaliteit van de Rijn. Die zou moeten zijn verbeterd, maar is de afgelopen twintig jaar verslechterd.

Door een toename van milieuvervuilende stoffen in de rivier wordt het zuiveren van het water steeds moeilijker. En dat is zorgwekkend. De afgelopen jaren doken herhaaldelijk nieuwe schadelijke stoffen op, waardoor de drinkwaterproductie zelfs tijdelijk gestaakt moest worden.

‘Wat niet in de Rijn komt, hoeven we ook niet uit het water te halen’

Bij de bron aanpakken

Bedrijven uit het Ruhrgebied lozen nog geregeld hun chemisch afval. Ook medicijnresten vervuilen het water. Ze worden uitgeplast en komen via het riool en de afvalwaterzuivering in de Rijn terecht. Gerard Stroomberg, directeur van RIWA-Rijn, de Nederlandse vereniging van rivierwaterbedrijven langs de Rijn, en lid van de IAWR, legt uit: “Er zijn maatregelen aan de bron nodig om verontreiniging te voorkomen. Betere lozingsvergunningen voor de industrie die rekening houden met de drinkwaterfunctie van de rivier, verbetering van rioolwaterzuiveringen en het inzamelen van medicijnresten. Wat niet in de Rijn komt, hoeven we ook niet uit het water te halen.”

Stroomberg is blij met de uitkomst. “Deze afspraken zijn veel concreter dan de vorige. Twintig jaar geleden hebben de landen alleen afgesproken dat de waterkwaliteit van de Rijn ‘beter moet’. Nu zit er een percentage aan vast. Na vijf jaar kunnen we kijken of het goed gaat of niet. Zo niet, dan moet er meer gebeuren.”

Lees welke rol de Omgevingswet gaat spelen bij het beschermen van oppervlaktewater.

Trekvissen kunnen weer vrij zwemmen

De ministers van de Rijnlanden zijn het eens dat de laatste hindernissen voor de migratie van trekvissen, zoals paling, zalm en zeeforel, worden weggenomen. Frankrijk gaat daarom op drie plaatsen vispassages bouwen. Zo kunnen de trekvissen weer van de Noordzee naar Zwitserland zwemmen.

Drinkwaterkwaliteit is veilig

Ondanks de zorgen van de drinkwaterbedrijven is het water uit de kraan niet slechter geworden. Stroomberg zegt: “Dat is veilig. We zuiveren het totdat het gezond en schoon is. Maar dat kost ons steeds meer moeite.” De drinkwaterbedrijven hopen dat door de gemaakte afspraken de Rijn schoner wordt.

Vewin ondersteunt pleidooi RIWA voor een schonere Rijn

Vewin ondersteunt de oproep van RIWA-Rijn voor een schonere Rijn. De oproep van RIWA-Rijn sluit aan bij het pleidooi van Vewin voor meer maatregelen om de kwaliteit van de bronnen te verbeteren. Vewin deed deze oproep naar aanleiding van de onderzoeksresultaten in het KWR-rapport over de kwaliteit van de bronnen van drinkwater in Nederland.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *