Regenwater als bron voor drinkwater, goed idee?

Met de toenemende hevigheid van regenbuien en trends rond zelfvoorzienend wonen, rijst steeds vaker de vraag: waarom zetten we regenwater niet in als drinkwater?
Het is mogelijk om van regenwater drinkwater te maken, maar eenvoudig is het niet. We zetten de stappen op een rij.

Regenwater drinkwater

Regenwater drinken, is dat veilig?

Regenwater is vaak minder schoon dan veel mensen denken. Neerslag neemt namelijk allerlei verontreinigingen op uit de atmosfeer en vervoert die over afstanden tot soms wel honderden kilometers. Dan hebben we het onder andere over uitlaatgassen, metalen en zouten afkomstig uit fossiele brandstoffen, pesticiden, de bodem en de zee.

Daarnaast is de oppervlakte waarop het regenwater neerkomt vaak niet schoon. Er valt niet alleen regen op, maar bijvoorbeeld ook vogelpoep. Daarom zitten er in opgevangen regenwater allerlei microbiologische verontreinigingen. Ook neemt regenwater door de zachtheid en hoge zuurtegraad makkelijk metalen op van de dakgoot.

Kan het wel?

Ja, het is zeker mogelijk om drinkwater te maken van regenwater. Maar eenvoudig is het niet. Technisch is het haalbaar, maar er zijn regelmatig analyses nodig om er zeker van te zijn dat de zuivering in orde is. Die analyses zijn kostbaar, maar wel echt noodzakelijk. Zelf doen is daarom vooralsnog niet aan te raden, vanwege de kosten en de gevaren voor de gezondheid. Maar gezamenlijke oplossingen, onder toezicht van bijvoorbeeld een drinkwaterbedrijf, zijn soms wel een goede optie.

Stap 1: regenwater opvangen

Om drinkwater te maken van regenwater moet eerst de neerslag worden opgevangen. De meest logische opvangplek is het dak, van waaruit het water via de dakgoot en regenpijp in een regenwatertank belandt. Na een droge periode moet de eerste twee millimeter van een bui (de ‘first flush’) apart worden afgevoerd om viezigheid zoals stof en bladeren af te spoelen. Uit berekeningen van KRW op basis van gegevens van het KNMI, blijkt dat uiteindelijk ongeveer de helft van de neerslag die op een dak valt kan worden opgeslagen in een opslagtank.

‘Ongeveer de helft van de neerslag op een dak kan worden opgeslagen in een opslagtank’

Stap 2: regenwater zuiveren

Om regenwater drinkbaar te maken,  moet je het regenwater eerst zuiveren. Een geschikt proces is bijvoorbeeld membraanfiltratie. Dit wordt ook gedaan door sommige drinkwaterbedrijven om drinkwater te maken van oppervlaktewater. Daarnaast monitoren drinkwaterbedrijven het drinkwater op veel aspecten (zogenaamde parameters) om  zo de kwaliteit van kraanwater te waarborgen. In Nederland zijn een aantal aanbieders van regenwateropvang- en zuiveringssystemen.

Stap 3: gezuiverd water aansluiten op drinkwaternet

Deze stap is alleen voorbehouden aan systemen die zijn aangelegd en worden onderhouden door een drinkwaterbedrijf. Water dat je zelf produceert mag namelijk niet in de drinkwaterleiding terecht komen.

Mag een consument het zelf doen?

In principe mag een consument zelf drinkwater maken van regenwater. Het is in de wetgeving niet verboden om water uit de sloot of uit een regenton te drinken. Je mag vaak ook grondwater oppompen en dat opdrinken. Dat moet je zelf weten. Zodra je echter water dat niet uit de kraan komt of verpakt is, schenkt aan anderen, ben je in overtreding, zegt Cheryl Bertelkamp, onderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute. “Wettelijk zijn drinkwaterbedrijven verantwoordelijk voor productie, distributie en kwaliteitsmonitoring. Bij de regenwatersystemen die we nu op wijkniveau onderzoeken, zijn dan ook altijd drinkwaterbedrijven betrokken. Gezien de gezondheidsgevaren moet je echt geen risico nemen.”

De zuiveringssystemen die aan consumenten worden aangeboden, zijn volgens Bertelkamp technisch in staat om drinkwater te produceren, maar ze zal huishoudens niet adviseren om er één aan te schaffen. “Om te controleren of het systeem werkt en er dus drinkwater van goede kwaliteit wordt geproduceerd, dient het water voortdurend gemonitord te worden. Deze metingen zijn op huishoudelijk niveau veel te kostbaar en zonder deze metingen kun je de kwaliteit niet waarborgen.”

Hebben we regen nodig als drinkwaterbron?

In principe gebruiken drinkwaterbedrijven al regenwater als drinkwaterbron. Neerslag belandt namelijk in rivieren, sloten of sijpelt de grond in. Drinkwaterbedrijven maken van dit water drinkwater. Dit gaat om grondwater en oppervlaktewater. Zij vangen nog niet direct regenwater op.

Door klimaatverandering zullen in de toekomst langere periodes van droogte voorkomen, waardoor de concentraties aan ongewenste stoffen en medicijnresten in het oppervlaktewater flink toenemen. Het wordt dan moeilijker om daar drinkwater van hoge kwaliteit van te maken. In het kader van het Deltaprogramma Zoetwater wordt daarom naar alternatieven gekeken. Nederland wil overstappen op een ander watersysteem. Dat wordt ook wel de watertransitie genoemd. De optie om direct van regenwater drinkwater te maken wordt hierdoor reëler.

Valt er genoeg regen voor dagelijks verbruik?

In een studie die KWR, TU Delft en drinkwaterbedrijven Waternet en Oasen onlangs hebben afgerond, werd bekeken of de hoeveelheid neerslag die op een dak valt, kan voldoen aan de waterbehoefte van een huishouden, gemiddeld 262 liter per dag. Het antwoord: met het waterverlies op een dak en de first flush meegerekend is slechts 25 procent van het dagelijkse verbruik haalbaar. De rest moet worden aangevuld met water uit het reguliere drinkwaternetwerk.

En wat als we het samen doen?

De onderzoekers berekenden dat regenwateropvang op wijkniveau wel voldoende water kan worden opgevangen. Bertelkamp: “In een wijk heb je meer oppervlakte om neerslag op te vangen, denk aan de straat en stoep.” In een nieuwe studie wordt bekeken naar de haalbaarheid van zo’n project op het gebied van duurzaamheid en kosten. In Kerkrade is er bijvoorbeeld SUPERlocal.

‘Als je het opvangt, kun je er net zo goed iets nuttigs mee doen’

Wordt er werk van gemaakt?

Ja. KWR kijkt samen met verschillende drinkwaterbedrijven en TU Delft naar de mogelijkheden van het gebruik van regenwater. Bertelskamp: “Nu de intensiviteit van buien toeneemt, is regenwateropvang belangrijk om bijvoorbeeld de riolen te ontlasten. En als je het toch opvangt, kun je er net zo goed iets nuttigs mee doen.”

Jan Peter van der Hoek, hoogleraar Drinkwatervoorziening aan de TU Delft en werkzaam bij Waternet, voegt daar nog twee redenen aan toe. “Vanuit de onderzoekkant is het een interessant vraagstuk als het gaat om innovatie en efficiëntie. Daarnaast is het een vraag die leeft in de samenleving en dan moet je consumenten goed voorlichten over de voor- en nadelen op basis van harde cijfers.”

Is regenwater goedkoper dan kraanwater?

Voorlopig zeker niet. Van der Hoek laat zien hoe groot de verschillen momenteel zijn. “Een kubieke meter kraanwater (duizend liter) kost gemiddeld iets meer dan een euro. Dat levert een jaarlijkse waterrekening op van zo’n 200 euro per huishouden. De aanschaf van een regenopvanginstallatie kost al duizend euro. Ook aan kwaliteitscontroles ben je jaarlijks zo’n duizend euro kwijt.”

En wat kost het op wijkniveau?

Royal HaskoningDHV berekende dat een efficiënt regenopvang- en filtersysteem op wijkniveau uiteindelijk een waterprijs kan opleveren van 1,60 euro per kubieke meter. “We gaan nu onderzoeken of we inderdaad aan die prijs kunnen komen”, zegt Van der Hoek. “Maar goedkoper dan de huidige kraanwaterprijs zal het niet worden.”

Is regen duurzamer dan grond- en oppervlaktewater?

Ook dat wordt in een nieuwe studie onderzocht, maar Van der Hoeks voorgevoel zegt van niet. “Regenwater drinken klinkt duurzaam, maar als je bedenkt hoeveel energie het kost om het water te zuiveren, de materialen die nodig zijn voor opvang en controle en het back-upsysteem dat moeten worden aangelegd, dan is het eigenlijk niet zo duurzaam.”

Moeten we regenwater dan maar met rust laten?

Ondanks dat regenwater geen noodzakelijke drinkwaterbron is en er nog veel vraagtekens zijn over de efficiëntie, veiligheid en het duurzaamheidsgehalte, benadrukt zowel Bertelkamp als Van der Hoek dat regenwateropvang belangrijk is.

Bertelkamp: “Je ontlast het riool bij hevige buien en voorkomt zo wateroverlast. Het opvangsysteem hangt af van de woonsituatie, maar hoeft niet duur te zijn, het kan al met een simpele regenton. Met regenwater kun je prima je tuin besproeien of je auto wassen.”

Het is bijvoorbeeld mogelijk om drinkwater te besparen met een regenwateropvangsysteem. Dit systeem vangt regenwater op dat je kunt gebruiken voor de wasmachine, de tuin of het doorspoelen van het toilet.

‘Off the grid’

Van der Hoek tot slot: “Als je als wijk echt off-the-grid wilt leven, je hebt het geld ervoor over, de kwaliteit kan worden gewaarborgd en er is voldoende water beschikbaar, dan ben ik zeker niet tegen drinkwaterproductie uit regen. Als de veiligheid gegarandeerd kan worden, schuift de wetgeving vanzelf mee.”

Deel dit bericht

Comments 34

  1. Hallo allemaal, ik heb met een TDS meter mijn regenwater uit een betonnen regenput gemeten, het kraanwater had met de TDS meter een waarde van 197, en het water uit de put,…….14 nota bene, dus veel zit daar niet in, nu gaat het om de bacteriën die eruit moeten, binnenshuis heb ik een zerowaterfilter om het kraanwater te zuiveren, komt zeer goed uit de test, maar ik wil ook mijn putwater ook benutten, ik wil het putwater voorfilteren met het bekende outdoorfilter van Sawyer, een membraamfilter dat alle bacteriën eruit haalt, maar weer niet zware metalen, dat doet mijn zerowaterfilter dan, wat zal ik er mee doen, Sawyer SP129, wordt ook veel gebruikt in Afrika. BvD Leo

  1. Gedestilleerd water wordt gewoon als drinkwater in flesjes verkocht bij de Kruidvat en Marqt. ‘Watsons Water’ heet het van Kruidvat. Goedgekeurd door de NVWA. Ik drink al 8 jaar gedestilleerd water. Ook wel ‘puur water’ genoemd. Lekkerder is er niet. Mineralen en water zijn beide belangrijk maar hoeven niet samen genuttigd te worden. Aldus het voedingscentrum.

   1. Post
    Author

    Gedestilleerd water is inderdaad ook prima te drinken. Maar beter of gezonder dan kraanwater is het zeker niet. Watsons water komt uit een fabriek in Hongkong (een stad met een schrijnend tekort aan drinkwater) en wordt hier naartoe vervoerd per containerschip. En Marqt verkoopt gefilterd kraanwater. Beide zitten in een plastic fles en vooral dit maakt dit duurdere water vele malen minder goed voor het milieu dan kraanwater.

 1. Interessant, inderdaad!

  Ik heb 4 jaar geleden besloten om een deel van mijn dakoppervlak te gebruiken als afvang van hemelwater. Dit gebruik ik voor een separaat leidingnet waarmee ik de moestuin besproei (siertuin is ecologisch gezien niet van belang), de kippenhokken voorzie van water en de wasmachine op laat draaien. De totale investering, 3 x ibc (vierkante kubus van 1000 l op palletformaat), wat kunststofleidingwerk en kranen en een opvoerpomp van Karcher, totale kosten nog geen 500 euro.

  Drinkbaar maken van regenwater is voor mij niet zo relevant aangezien ik in droge tijden nog steeds water tekort kom om de tuin mee te sproeien. 3/4 van het jaar draait de wasmachine op regenwater en wordt de tuin gesproeid met regenwater.

  1. Hoe haal je de vogelpoep uit het regenwater? Of doe je dat niet?
   Ik heb namelijk veel huismussen die onder dedakpannen schuilen en alles onder poepen.
   Ik durf mijn kippen daarom geen water uit de regenton te geven, schoon drinkwater is voor kippen heel belangrijk zegt men.

 2. Hallo allemaal, ik vraag me af of we het niet voor toiletspoeling kunnen gebruiken. Hierdoor besparen we allemaal aan kostbaar drinkwater. Graag positieve feedback.

  1. Beste mensen,

   Wij gebruiken al minimaal 25 jaar regenwater voor de toiletspoeling, wasmachine en de de tuin. Je moet een paar keer per jaar de opvangvaten/filters (grind en zeef) schoonmaken en een pomp zorgt ervoor dat het water op zijn plek komt.
   Het zou mooi zijn als nieuwe wijken voorzien worden van “grijs” waterleidingen (regenwater) en drinkwaterleidingen. Want is toch eigenlijk absurd, dat we het toilet doorspoelen met drinkwater.
   We moeten investeren in de toekomst. Het hoeft niet duur te zijn, maar wel duurzaam.

   1. wat gebruik je dan voor systeem al 25 jaar?
    hoe filter je…enz? heeft het systeem een merk? ik lees grind…dat is niet regulier…des te meer interessant!
    ik verneem het graag, mail mij desnoods rechtstreeks?
    hendrikus@ebbers.info

 3. ’t Is inderdaad heel vreemd, dat er in de context van zuinig met drinkwater omgaan, niet veel meer aandacht is voor grijs water. Dat is immers heel geschikt is voor het doorspoelen van toiletten.
  Het verpompen van het water kost minder dan 1 kWh per m3, dus zeg minder dan € 0,20.

  Voor een m3 drinkwater betaal je incl. BTW rond € 1,20, maar in veel gemeenten is wat je betaalt voor het zuiveren van je afvalwater gekoppeld aan de hoeveelheid drinkwater die je verbruikt. Vaak komt dit uit op € 1,00 per m3. Dus strikt genomen kost een m3 leidingwater daarmee dus € 2,20.

  Doorspoelen met water uit de regenput:
  Reken voor de pomp, elektronica* en de extra leidingen € 500, dan heb je dus na 250 m3, gerekend incl. € 50 aan stroomkosten, de hele installatie eruit.
  * Schakelt de pomp even in, als het waterniveau in het toiletreservoir te laag wordt na het doorspoelen.

  Per persoon spoelen we per dag 32,7* liter water door het toilet. Een vier persoonshuishouden spoelt dus zo per jaar 48 m3 door. De terugverdientijd van de installatie is dus bijna 5 jaar.
  * Bron Waternet

  Wij doen dit hier al 29 jaar zo en tot volle tevredenheid.

  Ps. Grijs water kun je niet gebruiken voor een z.g. douche systeem in je toilet, dat moet je op de waterleiding aansluiten. Wel is het handzaam het spoelwaterreservoir op de waterleiding aan te sluiten, draai je alleen het kraantje dicht en heb je een back up voor als de pomp het eens niet doet.

  Kortom ga lekker grijs spoelen !

  1. Ik wil zoiets aan gaan leggen.
   Hebben jullie ervaring wat dit water dan met je toiletpot doet?
   Mijn vrouw is bang voor “aanslag” van het regenwater in de WC pot, is dat op te lossen met een zandfilter zoals ze die ik voor vijvers gebruiken?

   Vr.grt
   Gerard

   1. Syntropur nafilters met uv – lamp.
    Alles start met regengoten net erover of borstelrollen erin of spinnekop.
    Op de verticale buizen zift en zogenaamde regenputvullers . Handig voor reiniging van de dakgoot met hogedrukspuit vuil kan je dan in metserkuip opvangen. Dan lavaput en trage inloop en aanzuigbol. Regelmatige filter om 3 maand zéker en uv lamp 1x per jaar. Je spaart niet alleen leidingwater ook 50% op wasmiddelen. Zacht water heeft maar de helfd wasproduct nodig wat zéér gunstig is voor aanslag in afvoer buizen en maar de helfd zoveel vervuiling. Wc , wasmachine en vaat is zo mogelijk te gebruiken. Geen kalk aanslag in wc of ijzer aanslag.

 4. Hallo allen,
  Zou het handig zijn, als we de zon gebruiken om regenwater, oppervlaktewater of grondwater te destilleren in drinkwater? Dat hoeft dan waarschijnlijk niet eens zo’n dure installatie te zijn, zodat het voor iedereen mogelijk wordt om veilig drinkwater te produceren. Een voorbeeld hiervan is de “Watercone”, die in Afrika gebruikt wordt, om op afgelegen gebieden goed drinkwater te maken.
  Graag positieve reacties.

  1. Weet je waar ik meer info over installatie’s als Watercone kan vinden, ik heb ergens gehoord dat ze in africa met dergelijke oplossingen van het smerigste wat toch drinkwater kunnen maken en ik wil onderzoek of ik mijn water toch op drinkwater kwaliteit kan krijgen.

   Vr.Grt
   Gerard

  2. Beste pieter,

   Hier wil ik meer over weten over de watercone . Ik heb een huisje in Frankrijk die ik aan het renoveren ben en ik wil alle nieuwe systemen gaan gebruiken . Je kan me gerust iets door mailen op marlenavdc@hotmail.com Dank u.

   Groeten Marlena

 5. Veel mensen realiseren zich niet dat het grondwaterpeil in Nederland schrikbarend zakt en Nederland dus verdroogt. Vooral natuurgebieden hebben hier last van, maar ook fundamenten van veel huizen, vooral in veengebieden.

  Er is een belangrijk verschil tussen oppervlakte water en grondwater (kijk eens op wikipedia). Ik denk dat we zuinig moeten zijn met water, maar voorál met grondwater.

  Het Lijkt mij zinvol dat we drinkwater (grondwater) gebruiken om te drinken. Voor de meeste andere toepassingen kunnen we prima ongezuiverd regenwater gebruiken. Daarvoor is wel een apart leidingsysteem nodig. En volgens mij is het ook prima mogelijk om water vaker te gebruiken, bijvoorbeeld douchen met regenwater en de toiletten spoelen met douchewater (grijs water). Hiervoor moeten we ook ons afvoersysteem slimmer ontwerpen.

  De lage prijs van water zorgt er helaas voor dat dit soort oplossingen voorlopig voorbehouden is aan ‘groene hobbyisten’, aangezien het financieel niet uit kan. Ik zou daarom willen pleiten voor een dubbel watertarief. Laag tarief tot een bepaald verbruik, daarna een beduidend hoger tarief om dit soort oplossingen te stimuleren.

  I.i.g. stof tot nadenken 🙂

  1. Beste Remko,

   Zou het niet beter zijn een verplichting op regen water opvang en dit te gebruiken in huis dit zoals je zegt met dubbele leidingen . In plaats van enkel en dubbel tarief dan wordt het toch iets gemakkelijker

 6. regenwater.com in belgie doen ze het blijkbaar al jaren beter….
  dit vind ik nu typisch iets wat in de nieuwbouw ook moet, centraal of centraler, dmv grijs water…best.
  maar het valt mij erg op dat in belgie het water duur is, in nederland goedkoop. weinig innovatie, maar in belgie *zie maar eens filmpjes op youtube, doen ze wel aan innovatie op gebied van water!
  SLIM…
  ik zoek daarnaast nog een goed filter systeem, die dus het hemelwater werkelijk filtert, 1.zand 2.kool 3. nog meer filters?
  pas filteren als je het wil gebruiken, dus het “ligt” op de filterering, onderaan word het weggepompt om te gebruiken….
  maar jah…welk filtersysteem nu hè….

 7. Ik zie in heel de vraagstellingen en reacties niet 1x het bedrag terug komen wat je aan vastrecht moet betalen aan een waterbedrijf. Ik ben onlangs van een flat verhuisd naar een klein hoekhuisje waar de voorzieningen extreem slecht zijn.
  Terwijl ik enorm veel geld kwijt ben aan het waternet van brabant water
  En zelf veel opvang in cement tonnen ed voor tuin en aquarium doorspoelen wc.
  Want de riolering hier?
  Die zit continu verstopt waardoor je wel 5x moet doorspoelen ed.
  En dan gaat t nog niet weg.
  Zeer slecht onderhoud waar woningbouw niks mee doet.
  In een flat heb je gezamelijke kosten voor gebruik van drinkwater en word het verdeeld over iedereen zit dan in de huur.
  Ik betaal ca 130 euro om het water te kunnen gebruiken en verbruik zelf ongeveer 50 euro echt aan t drinkwater.

  Vandaar dus de interese in hoe goedkoper de leidingwater voorziening goedkoper te krijgen in een gewoon huis.

 8. goede gebalanceerde info.. ik heb een opmerking: er wordt voetstoots vanuit gegaan dat 262 liter per dag ‘nodig is’…. dat is best veel en stap 1 in duurzam leven is refuse en stap 2 reduce…. dat kan echt veeeeeel minder.. maar dat heetgedragsverandering en kost niets en ook geen technologie, en dan is regenwater op je dak ruim voldoende… grootste besparingen: composttoilet kost bijna geen water (alleen soms schoonspoelen en levert (mits goed gedaan) veilige en zeer goed grond op. en een douchekop die 4,5 liter per minuut doet ipv en 2 a 4 minuten douchen elek 2e dag…ook minder vaak je kleding wassen (2 vliegen in 1 klap) kleding gaat langer mee en scheelt stroom en water… en neen ik stink echt niet;-) kleidng kun je vaak ook luchten ipv wassen en het gaat gewoon om wat beter opletten wat je wanneer in de was gooit..en ook douchen als je vies bent en dat is echt niet elke dag zo.(ligt aan wat je doet natuurlijk)

 9. Hier reactie van een Belg:
  Zo’n 3 jaar geleden kochten we ons huis. De vorige eigenaars hadden het buitenkraantje, de wasmachine en de wc’s voorzien van een regenwateraansluiting. Toen er zelfs in de kurkdroge zomers van 2017 en 2018 nog water in onze waterput (7.5m³) zat, besloot ik om er nóg meer mee te doen.

  Sinds april 2019 werkt de douche en de vaatwasmachine ook op regenwater. Het water is heerlijk zacht waardoor we duidelijk minder zeep en shampoo nodig.
  Het is fijn om te zien hoe we verplicht mee moeten leven met de waterbeschikbaarheid die de natuur ons levert. In de zomer douchen we korter (max 3 min), in de winter maakt het niet uit, dan is er regen genoeg.
  De cijfers: We verbruiken nu zo’n 0.5 m³ drinkwater en 4 m³ regenwater per maand.
  Mijn thuissituatie: 2 volw en 2 baby’s. Voor die 6 m³ jaarverbruik zal nog slechts 50 eur moeten betalen.

  Ik ben op zoek naar robuuste en betaalbare technologie die regenwater kan filteren tot drinkwater.

  Om de waterbeschikbaarheid te verhogen ga ik in de nabije toekomt het ‘vuil’ water van de douche afleiden om te gebruiken als spoelwater voor de WC’s. Zo passen we het systeem aan en kunnen de baby’s langer iets langer douchen wanneer ze beginnen puberen over een 10tal jaar.

  1. Bert Snijder.

   Ha,ha,

   Wij maken van rivierwater drinkwater met elektrische stroom + filtratie+ Ultra violet.
   Als Maarten Raman maar 160 ltr /gezin / dag gebruikt is dat zeer zuinig.
   Van regenwater naar drinkwater is nog gemakkelijker.
   Kosten van stroomgebruik voor de behandeling: 160 ltr x 0,04 kW/m3 x € 0,15/kW / 1000 ltr = € 0,00096/dag voor zijn gezin. Dit is zonder aanschaf van de installatie .
   Voor mensen die niet beschikken over veilig drinkwater reken we alle kosten meegerekend ( 120 ltr/persoon/dag): € 0,03/dag/persoon. Dit mbv een installatie in een container met zonne energie en pompen die werken op die stroom.

 10. Wij pakken het zeer kleinschalig aan. Drie daken van de schuur met daaronder drie waterreservoirs. Eén van 350 liter, één van 400 liter en één van 250 liter.
  In de zomer dat het ontzettend droog was, hadden we aan het eind van de zomer nog zeker 400 liter fris en schoon water achter de hand – schoon, op het oog schoon, voor de tuin -.
  We gebruiken ons regenwater als ‘doorspoelwater’ voor de wc. Gieter beneden (10 liter), gieter boven (13 liter).
  Zouden we alles in de wc consequent met regenwater doorspoelen dan besparen we 60 euro per jaar; voor een gezin 120 euro.
  (Bron: een excel-techneut die alles in de wc met regenwater doorspoelt, compleet eigenbouw, maar mi. zeer betrouwbaar.)
  Stel je voor dat je in een complete wijk af en toe een gieter met (grijs)water zou gebruiken om de wc door te spoelen….
  Wat een (schoon)water besparing zou dat opleveren!
  (Een gieter van 13 liter kost 6 euro.)

 11. Goed om te weten dat regenwater wel degelijk gebruikt kan worden als drinkwater. Ik geloof dat het goed is om de mogelijkheden te verkennen voor het geval dat we het ooit nodig gaan hebben. Op dit moment gebruik ik mijn regenwater al wel voor mijn tuin. Ik vang het water op in een ton en gebruik dit voor mijn planten.

 12. Wij dronken vroeger gewoon uit de regenput. Kwam ook van het dak. Inderdaad zaten daar ook vogels te poepen en lag er stof en o.dat wij dicht bij zee woonden ook nog zout. We zijn er echter nooit ziek van geworden. Dus of het echt zo ongezond is omregenwater te drinken nadat je het eerst even kookt vraag ik mij af. Er reden toen mínder autos masr de uitstoot was lang zo schoon niet. Fabrieks uitstoot was ook vele malen viezer dan nu. En wat er door boeten de lucht in ging? Alleen al het sproeien van gewassen.

  1. Beste Truis,

   Ik heb daar ook zo mijn vragen over vroeger was dit ook zo bij ons . Nu er wordt hier ook nergens gesproken over de pesticiden en medicatie die er in ons kraantjes water zit . ik vraag mij af ligt daar niemand dan van wakker ? Wel ik wel dus wat zou nu eigenlijk het beste zijn ?Kan iemand daar een degelijk antwoord op geven ?

 13. Hallo allen,

  Ik had een vraag over het gebruik van regenwater. Regenwater mag je zelf wel consumeren maar niet aanbieden, juridisch gezien. Dat is duidelijk. Maar hoe zit het met bijvoorbeeld het vernevelen van hemelwater? Mag dat? In principe komt het water ook je lichaam in. Is dat dan anders dan “aanbieden” en daadwerkelijk “opdrinken” (juridisch gezien)? En hoe zit het met bijvoorbeeld regenwatergebruik voor een binnen vijver, in huis of in een kantoor? Want ook dan wordt de luchtvochtigheid van de binnenruimte beïnvloed, en krijg je het dus indirect binnen. Kan iemand mij hier meer over vertellen? Ik heb hier namelijk online vrij weinig over kunnen vinden.

  Ik loop hier namelijk tegen aan tijdens mijn onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van regenwater in gebouwen (-zowel ontwerptechnisch als bouwfysisch).
  Ik ben hartstikke benieuwd naar jullie reacties. Alle informatie is welkom! Wel graag positieve reacties/feedback. Dank alvast!

  Groetjes,

  Radha

 14. Als ik buiten in de regen loop, krijg ik ook alles binnen wat langs mijn neus en mond loopt. Met harde wind adem je zelfs druppels in. Ook poept er wel eens een vogel boven je, waar je ook delen van binnenkrijgt. Verder heeft water in een lichtdicht (donker) reservoir de eigenschap om in ongeveer 6 weken kiemvrij te worden. En de meeste niet oplosbare stoffen bezinken in die tijd. Laat ik mijn bad vol lopen met drinkwater, heb ik ook wel een een groen of een bruin kleurtje als het waternet gespoeld wordt of i.d. En wat te denken van de residu’s die bij de chemische zuivering en ontkalking in het drinkwater achterblijven. Daar zijn dan wel normen voor, maar zijn die normen voldoende voor je gezondheid?
  Dus wat is wettelijk toegestaan en wat is gezond? Zelf onderzoek doen en dan de keuze maken.

 15. Heb mijn regenwaterinstallatie bij efrarain gekocht, een waterzak (soort waterbed) in de kruipruimte, aangesloten op de regenpijp van het dak met daartussen een ton met een hele fijne zeef om de ergste vervuiling uit het water te houden. Een aparte waterleiding voort dit water naar toiletten en buitenkranen. De wasmachine moet er nog bij op. Met een hydrofoorpomp wordt de waterdruk in de leiding op peil gehouden.

  In mijn ogen zou dit verplicht moeten worden voor iedere nieuwbouwwoning.

  Wat mij betreft had de douche en de toiletwasbak ook aangesloten mogen worden, in het buitenland kun je dit water vaak ook niet drinken, maar voor handen wassen en douchen is het prima toch? Helaas mag dat wettelijk niet.

  Volgens mij is het dus tijd om het bouwbesluit aan te passen en dit soort zaken wel mogelijk te maken, evenals een verplichte opvang van regenwater. Net als in België.

  Jammer dat ze dit soort dingen in Den Haag laten liggen.

 16. Hoi allemaal,

  ben zeer blij met de alternatieven die hier besproken worden! Even een vraag, stel je hebt regenwater en gebruikt een Lifestraw om dit te zuiveren. Deze wordt ook in ontwikkelingslanden gebruikt om vies water te zuiveren en is 99.9% accuraat. Het doorspoelen van het toilet met regenwater vind ik sowieso goed, water is het kostbaarste wat er op aarde is, we leven er allemaal van! Ik hoor graag jullie bevindingen mbt de lifestraw : https://eu.lifestraw.com/

 17. Volgens het drinkwaterbesluit mag je alleen grijs en grondwater gebruiken voor toiletspoeling, wasmachine en tuin besproeiing. Drinkwater en grijs/grondwater mag geen enkele verbinding hebben met elkaar. Leidingdelen coderen in mintgroen en stickers aanbrengen geen drinkwater.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *