Evides: ‘Er is nu actie nodig om de Maas te beschermen'

22 januari 2020

De kwaliteit en kwantiteit van drinkwaterbronnen in Nederland staan onder druk. Tegelijkertijd groeit de watervraag door toenemende bevolking en economische activiteiten. Dat geldt ook voor drinkwaterbedrijven die water uit de Maas gebruiken voor de productie van drinkwater. Voor Evides-directeur Annette Ottolini is duidelijk wat moet gebeuren: ‘Er is nu actie nodig om de Maas te beschermen.’

Stromend door vier Nederlandse provincies is de Maas een belangrijke bron voor drinkwaterbedrijven in ons land. Evides Waterbedrijf (het zuiden van Zuid-Holland, Zeeland en de Brabantse Wal) is net als Dunea (Zuid-Holland) en WML (Limburg) voor een belangrijk deel afhankelijk van Maaswater. Daarmee voorzien ze samen ruim vier miljoen Nederlanders en duizenden bedrijven van drinkwater. Hoe gaan deze drinkwaterbedrijven om met de uitdagingen in de Maas? En hoe zorgen zij dat deze bron ook in de toekomst beschikbaar blijft voor de productie van voldoende drinkwater? In een serie interviews delen de hoofdverantwoordelijken van de drinkwaterbedrijven hun visie. In dit deel: Evides-directeur Annette Ottolini.

Kwaliteit Maaswater belangrijkste zorg

“Ook in de toekomst willen we continu betrouwbaar drinkwater kunnen leveren, voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat vereist nú actie. 80 procent van ons drinkwater is gezuiverd van rivierwater uit de Maas. De belangrijkste zorg op dit moment is de kwaliteit van de bron in samenhang met verwachte lagere rivierafvoeren bij langere periodes van droogte. Denk aan diffuse en puntlozingen van industrie, landbouw en consumenten in Nederland, België en Frankrijk.

Wat niet in het milieu terecht komt, hoeft er ook niet uit

Continu alert

We zijn continu alert: we monitoren de waterkwaliteit intensief – van bron tot kraan – en nemen waar nodig maatregelen in onze bedrijfsvoering. Zo kunnen we de inname van rivierwater stoppen, zodat we alleen het beste oppervlaktewater innemen in onze spaarbekkens in de Biesbosch, die dienen als voorraad en natuurlijke voorzuivering. Maar ook aan de voorkant van de keten is actie nodig. Want wat niet in het milieu terecht komt, hoeft er ook niet uit. Dat komt de ecologie en de drinkwatervoorziening ten goede.

Maatregelen tegen verzilting

Behalve uit de Maas nemen we oppervlaktewater in uit het Haringvliet, om daar in de duinen bij Ouddorp en Haamstede drinkwater van te zuiveren. Bij het Haringvliet hebben we door het Kierbesluit te maken met toenemende verzilting. In samenwerking met betrokken partijen zijn daar maatregelen getroffen. Zo heeft Evides het innamepunt landinwaarts verplaatst, zodat we ook als de sluizen op een kier staan geen zout water innemen. Maar in de toekomst kan bij een stijgende zeespiegel en verdere verlaging van rivierwaterafvoeren mogelijk alsnog weer verzilting optreden.

Lees ook het interview met Dunea-directeur Wim Drossaert

Rivierwater blijft onze belangrijkste bron, ook in de toekomst. In Zuidwest-Nederland zijn immers maar in beperkte mate zoetwaterbronnen aanwezig, zeker in Zeeland. Het uitgangspunt om met een zo eenvoudig mogelijke zuivering drinkwater te produceren, zou op termijn in de verdrukking kunnen komen. Dat heeft dan gevolgen voor de prijs van het drinkwater én voor onze CO2-voetafdruk.

Het drinkwaterbelang moet zwaarder meewegen in beleidsvorming, vergunningverlening en besluitvorming

Strenge regelgeving en goed toezicht

Bij bronbescherming heeft de overheid een duidelijke zorgplicht. Het drinkwaterbelang dient zwaarder mee te wegen in beleidsvorming, vergunningverlening en besluitvorming. De lozer dient vooraf volledige transparantie te geven over wat, waar en hoeveel geloosd wordt. En daar horen strenge regelgeving en goed toezicht bij. Het vroegtijdig betrekken van de watersector bij de vergunningverlening en het stellen van strikte  vergunningseisen moet de impact van lozingen op drinkwaterbronnen terugbrengen.

Samenwerking opzoeken

Als drinkwaterbedrijf nemen we ook zelf verantwoordelijkheid. Naast de al eerder genoemde monitoring treffen we diverse andere acties: we bouwen een nieuw innamepompstation in de Biesbosch – dat sneller meer rivierwater in kan nemen – en onderzoeken andere zuiveringstechnieken voor de toekomst. Daarbij zoeken we uiteraard ook actief de samenwerking. In het samenwerkingsprogramma Schone Maaswaterketen onderzoeken we – met onder andere waterschappen en waterbedrijven langs de Maas – hoe in de rioolwaterzuivering meer medicijnresten verwijderd kunnen worden, zodat ze niet in het rivierwater terecht komen.

Lees ook het interview met WML-directeur Joyce Nelissen

Om onze belangen en zorgen goed op de agenda te krijgen bij politiek en overheid zijn we actief in diverse waterketenoverleggen en schuiven we aan bij versnellingstafels. We helpen de minister bij haar doel om ‘wereldkampioen waterkwaliteit’ te worden. Ook buiten Nederland vragen we aandacht voor bronbescherming, als drinkwaterbedrijf zelf en via Vewin en RIWA-Maas. Zo maken we internationale afspraken over de verdeling van Maaswater (met RIWA-Maas), lobbyen we voor bronbescherming (met RIWA-Maas en Vewin), en werken we samen met Rijkswaterstaat om vervuilers op te sporen.”

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *