WML: ‘40 keer per jaar een innamestop

22 januari 2020

De kwaliteit en kwantiteit van drinkwaterbronnen in Nederland staan onder druk. Tegelijkertijd groeit de watervraag door toenemende bevolking en economische activiteiten. Dat geldt ook voor drinkwaterbedrijven die water uit de Maas gebruiken voor de productie van drinkwater. WML-directeur Joyce Nelissen: ‘Het is al een paar keer billenknijpen geweest.’

Joyce nelissenStromend door vier Nederlandse provincies is de Maas een belangrijke bron voor drinkwaterbedrijven in ons land. Evides Waterbedrijf (het zuiden van Zuid-Holland, Zeeland en de Brabantse Wal) is net als Dunea (Zuid-Holland) en WML (Limburg) voor een belangrijk deel afhankelijk van Maaswater. Daarmee voorzien ze samen ruim vier miljoen Nederlanders en duizenden bedrijven van drinkwater. Hoe gaan deze drinkwaterbedrijven om met de uitdagingen in de Maas? En hoe zorgen zij dat deze bron ook in de toekomst beschikbaar blijft voor de productie van voldoende drinkwater? In een serie interviews delen de hoofdverantwoordelijken van de drinkwaterbedrijven hun visie. In dit deel: WML-directeur Joyce Nelissen.

‘Het lot van de Maas als drinkwaterbron vraagt om krachtenbundeling’

“Onze voornaamste bron is grondwater, ongeveer een vijfde deel halen we uit de Maas. Hoewel de Maaswaterkwaliteit een aantal decennia fors verbeterde, komen we de laatste jaren in toenemende mate zogenaamde opkomende stoffen tegen. Dat komt niet alleen doordat er meer stoffen in het water zitten, maar ook doordat we steeds beter meten.

Een innamestop door verontreiniging is voor ons business as usual

40 keer per jaar een innamestop

Gemiddeld hebben we door verontreinigingen zo’n veertig keer per jaar een innamestop. In de meeste gevallen duurt zo’n innamestop slechts één tot enkele dagen. Dat is voor ons dus business as usual. Bij een reguliere innamestop vallen we terug op ons voorraadbekken in Midden-Limburg. Onze klanten merken daar gelukkig niks van.

Lees ook het interview met Dunea-directeur Wim Drossaert

Toch is het ook een aantal keren ‘billenknijpen’ geweest, doordat de verontreiniging van de Maas langer aanhield. Een keer duurde een innamestop liefst vier maanden. Dat was in 2015 toen er vanuit het industriecomplex Chemelot langere tijd een te grote hoeveelheid pyrazool in de Maas werd geloosd. Vanwege de verontreiniging moesten we gebruikmaken van onze diepe grondwaterreserves. Daardoor kregen onze klanten in Midden-Limburg harder water.

In gesprek met de industrie

We proberen de problemen bij de bron aan te pakken. We zijn in gesprek met industrie, zoals bedrijven bij Chemelot, over het voorkomen van verontreinigingen. Het is daarbij belangrijk om die partijen niet als vijand te zien, maar als stakeholder. Door je te verplaatsen in elkaars belang kun je bepaalde zaken beter afstemmen. Zo vragen we bijvoorbeeld om afvalwater vooral te lozen in de maanden met een hogere waterafvoer waardoor er meer verdunning van stoffen optreedt.

Het is belangrijk om de industrie niet als vijand te zien, maar als stakeholder

Intensieve samenwerking

In de watersector werken we intensief samen met drinkwaterbedrijven Evides en Dunea. Daarnaast is RIWA Maas een belangrijke partner om vooral ook met Belgische gebruikers van de Maas om tafel te zitten. Wetenschappelijke instanties als KWR en Aqualab Zuid helpen ons bij onze meetprogramma’s, monsterinnames en innovaties. Rijkswaterstaat informeert ons als rivierbeheerder over door hen aangetroffen verontreinigingen in de Maas vanuit België.

Lees ook het interview met Evides-directeur Annette Ottolini.

Door de verwachte bevolkingsdaling zal de watervraag in ons voorzieningsgebied niet zo sterk stijgen als in bijvoorbeeld West-Nederland. Maar de Maas blijven we ook hier nodig hebben als bron voor drinkwater. De vergunde capaciteit is momenteel volstrekt onvoldoende om zomaar over te kunnen stappen op meer grondwater. Het lot van de Maas als drinkwaterbron ligt niet alleen in handen van WML, maar vraagt gezamenlijk aandacht en krachtenbundeling van overheid, politiek, industrie en landbouw, buurlanden en andere stakeholders.”

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *