Dunea: 'Kwaliteit en kwantiteit van Maaswater onder druk'

27 februari 2020

De kwaliteit en kwantiteit van drinkwaterbronnen in Nederland staan onder druk. Tegelijkertijd groeit de watervraag door toenemende bevolking en economische activiteiten. Dat geldt ook voor drinkwaterbedrijven die water uit de Maas gebruiken voor de productie van drinkwater. Dunea-Directeur Wim Drossaert: ‘We zijn al op zoek naar extra bronnen.’

Stromend door vier Nederlandse provincies is de Maas een belangrijke bron voor drinkwaterbedrijven in ons land. Evides Waterbedrijf (het zuiden van Zuid-Holland, Zeeland en de Brabantse Wal) is net als Dunea (Zuid-Holland) en WML (Limburg) voor een belangrijk deel afhankelijk van Maaswater. Daarmee voorzien ze samen ruim vier miljoen Nederlanders en duizenden bedrijven van drinkwater. Hoe gaan deze drinkwaterbedrijven om met de uitdagingen in de Maas? En hoe zorgen zij dat deze bron ook in de toekomst beschikbaar blijft voor de productie van voldoende drinkwater? In een serie interviews delen de hoofdverantwoordelijken van de drinkwaterbedrijven hun visie. In dit deel: Dunea-directeur Wim Drossaert.

‘De kwaliteit en kwantiteit staan onder druk; de vraag neemt toe’

“Wij halen ons drinkwater uit de Afgedamde Maas, een zijtak van de Maas. Dat water wordt voorgezuiverd, geïnfiltreerd in de duinen – een natuurlijk zuiveringsfilter – onthard en nagezuiverd. Als reservebron maakt Dunea gebruik van de Lek, wanneer de Maas tijdelijk onbruikbaar is.”

“Door problemen als industriële lozingen en opkomende stoffen staan in droge periodes zowel de kwantiteit als kwaliteit van het Maaswater onder druk. Ook maken we ons zorgen om waterbuffering van andere landen waar de Maas doorheen stroomt, wat lage afvoer verergert. Tegelijkertijd neemt de vraag naar drinkwater toe in onze regio, door bevolkingsgroei en toename van economische activiteiten.”

‘De waterkwaliteit van de rivier is er in algemene zin op vooruit gegaan’

Ook positieve ontwikkelingen

“Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. De waterkwaliteit van de rivier is er in algemene zin op vooruit gegaan. De afgelopen decennia zijn oude vervuilingsproblemen met hoge fosfaatgehalten, meststoffen, nitraat, PCB’s, ongezuiverde lozingen en riool-overstorten teruggedrongen. Hiervoor zijn echter wel nieuwe chemicaliën, medicijnresten en bestrijdingsmiddelen in de plaats gekomen.”

Lees ook het interview met WML-directeur Joyce Nelissen

Op zoek naar extra bron

“De afgelopen jaren hadden we meerdere langdurige innamestops. In dat geval moeten we uitwijken naar de Lek als tweede innamepunt. Ook hebben we een proefinstallatie voor een extra zuiveringsstap gebouwd. Momenteel zijn we op zoek naar een extra bron dichter bij huis. We kijken naar uitbreiding van overbruggingscapaciteit in de duinen als reservevoorraad voor droge tijden. Daarnaast gaan we een pilot doen met brak grondwater en verkennen we het Valkenburgse Meer als bron.”

‘We zijn momenteel op zoek naar een extra bron dicht bij huis’

Omwonenden bewust maken van de waarde van de rivier

“Tot nu toe hebben we altijd nog altijd voldoende water van goede kwaliteit kunnen leveren aan onze klanten. Met de #MijnBron-campagne willen we de omwonenden van de Afgedamde Maas bewust maken van de waarde van de rivier en alle functies. Daarnaast hebben we in de Bommelwaard een collectief rioleringssysteem gestimuleerd en mede mogelijk gemaakt. Deze afvalwaterzuivering draagt bij aan de kwaliteit van oppervlaktewater.”

Lees ook het interview met Evides-directeur Annette Ottolini.

“Ook bij diverse overheden blijven we ons sterk maken voor schone bronnen met voldoende capaciteit. We agenderen de huidige problemen, om problemen in de toekomst te voorkomen. De vraag naar drinkwater in ons leveringsgebied zal immers verder toenemen. Ook vervullen we graag een actievere rol bij vergunningverlening. Tot slot zijn afspraken noodzakelijk met andere stroomgebieden van de Maas en Lek over minimale rivierafvoer.”

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *