Verbeteren waterkwaliteit speerpunt voor kabinet

19 september 2018

Het kabinet gaat extra zijn best doen voor water. Dat blijkt uit de stukken die tijdens Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Zo komt er extra geld voor zoetwatermaatregelen, riviermanagement en om droogte in de toekomst beter op te vangen. Ook zijn extra acties aangekondigd voor het verbeteren van de waterkwaliteit en komt er een nationaal programma voor bodemdaling.

Deltawet aanpassen

De grondslag van de maatregelen komen grotendeels voort uit het klimaatbeleid. Door klimaatverandering ontstaan in de toekomst meer heftige regenbuien en ook langere periodes van droogte. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom de Deltawet aanpassen. Niet alleen om overstromingen te voorkomen, maar ook om beter om te gaan met droogte en de overlast van extreme regenval. Van Nieuwenhuizen trekt 150 miljoen euro uit voor zoetwatermaatregelen vanaf 2022 tot en met 2027.

Waterkwaliteit: versnellingstafels

De waterkwaliteit in Nederland is over het algemeen flink verbeterd in de afgelopen jaren. Maar de doelen uit de Kaderrichtlijn Water zijn nog steeds niet gehaald. Daarom wordt er nu een sprint getrokken. Op het gebied van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en opkomende stoffen (zoals GenX) komen nog in september drie versnellingstafels waaraan onder andere de drinkwaterbedrijven en de waterschappen aanschuiven.

Vewin lobby-agenda 2018-2019

Bij de start van het nieuwe politieke jaar presenteerde de Vereniging van Drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) de lobby-agenda 2018-2019. Deze agenda beantwoordt vragen als ‘hoe moeten de bestuurlijke afspraken waterkwaliteit worden vormgegeven en hoe borgen we de toekomstige drinkwaterkwaliteit?’ En: ‘wat moet er gebeuren om in de Nationale Omgevingsvisie de openbare drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen?’ Vewin pleit in de lobby-agenda onder meer voor een vliegverbod van drones boven oppervlaktewaterlichamen voor de drinkwatervoorziening. Ook wil de vereniging een einde aan de belastingverhoging op drinkwater.

Veilig en gezond drinkwater

De lobby-agenda laat zien hoe Vewin zich als belangenbehartiger hard maakt voor de drinkwatersector in Nederland. Zodat de tien waterbedrijven zich kunnen richten op hun wettelijke kerntaak: 24 uur per dag veilig, gezond, betaalbaar en lekker drinkwater leveren.

Drie rode draden

“De samenhang in de agenda is zichtbaar in drie rode draden die gezamenlijk de kern vormen van de wettelijke taak van de drinkwaterbedrijven: kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid”, aldus Vewin-directeur Hans de Groene. Een actueel thema bij betaalbaarheid is de voorgenomen btw-verhoging op drinkwater. Bij leveringszekerheid staan onder andere de beveiliging van leiding-gegevens en de implementatie van de nieuwe Wet beveiliging netwerken informatie- systemen (Cybersecuritywet) hoog op de agenda. Lees hier de lobby-agenda 2018-2019. 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *