Water besparen in huis door slim (her)gebruik

Dagelijks verbruiken we in huis gemiddeld 120 liter water per persoon. Maar de productie van drinkwater en het verwarmen thuis kost energie en bovendien kan zoetwater in droge tijden schaars worden. Wat kunnen huishoudens doen om water te besparen?

water besparen in huis

Droogte

Afgelopen zomer was een van de droogste die we in ons land hebben gekend. De hoge temperaturen en het uitblijven van regen hebben grote gevolgen voor de natuur en drinkwaterbronnen, zowel grondwater als oppervlaktewater. 40 procent van het kraanwater wordt gezuiverd uit oppervlaktewater. Bij droogte neemt de aanvoer van rivierwater af en neemt de verdamping toe. Door een lage rivierwaterstand stijgen de relatieve concentraties verontreiniging, waardoor zuivering ingewikkelder wordt en meer energie kost.

Grondwaterdaling

Darnaast zorgt droogte in verschillende regio’s voor daling van de grondwaterstanden. Dat heeft flinke impact op met name flora en fauna. Hoewel de grondwaterbedrijven zelf niet worden beperkt in hun activiteiten, worden andere partijen wel restricties opgelegd om te zorgen dat het grondwaterpeil niet onaanvaardbaar laag wordt.

Besparingsadviezen

Deze besparingsadviezen gelden voornamelijk voor de landbouw en industrie. In sommige regio’s mochten huishoudens tijdelijk geen water meer gebruiken voor het besproeien van hun tuin of het wassen van een auto. Zelf grondwater oppompen of de tuinslang in de sloot leggen is bij extreme droogte op bepaalde plekken ook verboden.

Toenemende schaarste

Door toenemende klimaatverandering zullen lange droge periodes vaker voorkomen. Dat betekent dat we in de toekomstige zomermaanden vaker met waterschaarste te maken zullen krijgen. Tegelijkertijd zal naar verwachting de watervraag stijgen door industriële ontwikkelingen en bevolkingsgroei.

Water opvangen en hergebruiken

Om duurzamer om te gaan met het beschikbare water moeten we kijken naar manieren om water te besparen. Anderzijds liggen oplossingen in het optimaler benutten van het beschikbare water. Regenopvang en hergebruik van afvalwater spelen daarbij een belangrijke rol. Dit kan weliswaar drinkwater niet vervangen, maar wel het gebruik van hoogwaardige kwaliteit voor laagwaardige doelen verminderen.

Waterverbruik per persoon omlaag

De afgelopen decennia is met name door de introductie van waterbesparende apparaten in huis het waterverbruik per persoon al flink verminderd. Toch kunnen consumenten door slim (her)gebruik nog meer water besparen. Op onderstaande manieren kunnen huishoudens hun waterverbruik nog verder omlaag brengen.

Vijf tips voor water besparen in huis:

  • Zo kort mogelijk douchen

Het is een veelgehoorde, maar nog altijd zeer bruikbare tip. Van het water dat we dagelijks verbruiken, komt bijna de helft voor rekening van een douchebeurt. Gemiddeld staan we acht minuten onder de douche. Wie per dag een minuut minder doucht dan normaal, bespaart jaarlijks 6.000 liter water. Doen we dit allemaal in Nederland, dan verbruiken we in een jaar tijd 102 miljard liter water minder.

Ook een waterbesparende douchekop of thermostaatkraan vermindert het waterverbruik. Een waterbesparende douche verbruikt gemiddeld 7,5 liter per minuut, een regen- of comfortdouche het dubbele. Een douche is overigens wel minder ‘waterverslindend’ dan een bad: 55 liter tegenover 120 liter water per beurt.

  • Gebruik duurzame, waterbesparende apparaten

Oude vaat- en wasmachines verbruiken meer water en energie dan moderne. De meeste huishoudelijke apparatuur die vandaag de dag wordt geproduceerd, is voorzien van een A-label. Deze apparaten zorgen ervoor dat er zo zuinig mogelijk wordt omgesprongen met energie en water. Denk er ook aan om de vaatwasser of wasmachine pas aan te zetten als die helemaal vol is. Soms handmatig (af)wassen bespaart ook water.

  • Verklein het aantal liters per toiletspoelbeurt

Naast apparatuur, kun je ook met kleine aanpassingen in huis een water besparen. Denk daarbij aan het aanbrengen van een spoelonderbreker op het toilet. Is dat niet mogelijk, leg dan bijvoorbeeld een baksteen of met zand gevuld flesje in de spoelbak. Hiermee verklein je de inhoud en dus de hoeveelheid water per spoelbeurt.

  • Vang regenwater op voor gebruik

Op het dak van een gemiddeld huis valt elk jaar zo’n 80.000 liter water. Met de toename van extreme regenbuien is de ton op sommige dagen in no-time gevuld. Een deel van dat water kun je opvangen en gebruiken, bijvoorbeeld voor het wassen van de auto of besproeien van de tuin. Zo ontlast je het kwalitatief hoogwaardigere kraanwater.

Om de regenwateropvang bij consumenten te stimuleren, bestaan er verschillende subsidies. Deze worden zowel landelijk als regionaal afgegeven. Zo kun je landelijke subsidie ontvangen voor adviesinwinning voor besparingsmaatregelen in huis. Daarnaast zijn er regionaal subsidies verkrijgbaar voor regenwateropvang en het afkoppelen van de regenpijp op het rioolstelsel. Hiermee wordt tijdens zware regenval het riool ontlast en wordt voorkomen dat het vuile rioolwater ongezuiverd overloopt naar oppervlaktewater.

  • Vervang lekkende en druppelende kranen

Hoewel je het niet direct zou verwachten, zorgt een druppelende kraan voor flinke waterverspilling. Bij elkaar opgeteld gaat het soms wel om duizenden liters per jaar. Mogelijke oorzaken zijn ouderdom of kalkaanslag. Voor lekkende kranen, douchekoppen of leidingen geldt: zo snel mogelijk repareren of vervangen, het liefst door waterbesparende opties.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *