Droogte gras

De impact van droogte op de drinkwatervoorziening

Duurzaamheid en innovatie

Los van een paar buien is het de laatste maanden enorm droog. Met in het achterhoofd de problemen tijdens de droogte van een paar jaar geleden staat de drinkwatervoorziening op scherp. Drinkwaterbedrijven hebben dan ook niet stilgezeten. Met extra capaciteit en uitgewerkte scenario’s zijn ze beter voorbereid.

Oplossingen voor schoon en circulair watergebruik in de landbouw

Duurzaamheid en innovatie

Activiteiten in de land- en tuinbouw kunnen nadelige impact hebben op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Tegelijkertijd hebben boeren zelf ook last van verontreinigd water en beperktere waterbeschikbaarheid. Wageningen Food & Biobased Research werkt aan innovatieve oplossingen voor schoner water en hergebruik van afvalwater.

Bewustwording drinkwater

Bewust omgaan met (kraan)water: noodzaak en maatregelen

Duurzaamheid en innovatie

Door klimaatverandering en toenemend watergebruik neemt de kans op waterschaarste toe. Om dit te voorkomen moeten we bewuster met ons water omgaan. Bijvoorbeeld door minder water te gebruiken of water te hergebruiken. Niet alleen consumenten, ook de industrie, landbouw en overheid spelen hierbij een rol.

fleswater vs drinkwater

Fleswater vs. kraanwater: wat is beter?

Duurzaamheid en innovatie

In Nederland drinken we jaarlijks zo’n 400 miljoen liter fleswater. Terwijl we het beste kraanwater ter wereld hebben. Voorverpakt water in een plastic fles komt soms zelfs uit dezelfde bron als kraanwater en hoeft ook nog eens aan minder uitgebreide kwaliteitseisen te voldoen. Hoe zit dat precies? En is mineraalwater gezonder dan kraanwater? Vijf vragen…

bodemwarmtesystemen

7 vragen over de risico's van bodemwarmtesystemen

Duurzaamheid en innovatie

Bijna twee derde van ons drinkwater wordt geproduceerd uit grondwater. Door de energietransitie neemt de drukte in de ondergrond toe. De ontwikkeling van bodemwarmtesystemen zoals geothermie kan een bedreiging vormen voor de grondwaterkwaliteit. Hoe zit dat precies? En hoe voorkomen we verontreinigingen?

waterschaarste

Waterschaarste: zo pakken we waterstress aan

Duurzaamheid en innovatie

De vraag naar zoetwater neemt in Nederland een vlucht. Als we niets doen, ontstaat er waterschaarste. De watervraag is dan hoger dan het aanbod. Volgens Marc Bierkens, hoogleraar hydrologie aan de Universiteit van Utrecht, moeten we onder meer de watervraag en het -aanbod aan elkaar koppelen. “Dat moet dan met name regionaal door een grotere…

Tuin bemesten tips

Overbemesting tegengaan: dit kun je zelf doen

Duurzaamheid en innovatie

Door overbemesting (meer mest geven dan planten nodig hebben) komen er ongewenste stoffen in het grondwater en in bronnen voor drinkwater. Hierdoor moeten drinkwaterbedrijven het water meer zuiveren. Je kunt ook zelf overbemesting voorkomen, bijvoorbeeld in je tuin of met de juiste keuzes in de supermarkt. Paulien van der Geest, duurzaamheidsexpert  bij Milieu Centraal, geeft…

Druppelirrigatie duurzaam boeren

Boeren aan het woord: met kleine stappen zelf verduurzamen

Duurzaamheid en innovatie

Veel boeren willen wel duurzaam boeren, maar weten niet altijd waar ze moeten beginnen. Of ze vragen zich af of de maatregelen wel rendabel zijn. Drie Nederlandse boeren laten zien dat ze met relatief kleine inspanning winst behalen voor eigen bedrijf én zo bijdragen aan een duurzaam watersysteem.

Regenwater gebruiken

Zo gebruik je regenwater voor je bedrijf

Duurzaamheid en innovatie

Bij hevige regenbuien raakt de riolering op Gronings bedrijventerrein Euvelgunne overbelast. Bedrijven op het terrein besloten regenwater te gebruiken om de wateroverlast te verminderen én drinkwater te besparen. En met succes. Zo werken nu onder meer een koelinstallatie en toiletten op regenwater.

Transitievisie warmte

Transitievisie warmte: zorgplicht van gemeenten voor drinkwater

Duurzaamheid en innovatie

Alle Nederlandse gemeenten stellen een Transitievisie warmte op. Hierbij is aandacht voor drinkwater cruciaal. Bijvoorbeeld om opwarming van waterleidingen te voorkomen. Ook kunnen gemeenten zo kosten besparen. Wie drinkwater nog niet heeft meegenomen, krijgt later nog enkele kansen om aan de zorgplicht te voldoen.