corona virus drinkwater

Coronavirus en drinkwater, dit moet je weten

Drinkwaterkwaliteit

Het drinkwater in Nederland is goed beschermd tegen het coronavirus. Het is niet mogelijk om COVID-19 op te lopen via kraanwater. Ook kun je niet gevaccineerd worden via het drinkwater. De belangrijkste vragen en antwoorden over het coronavirus en drinkwater op een rij.

Maas rivierkwaliteit

Lozingsvergunningen voor afvalwater moeten transparanter’

Drinkwaterkwaliteit

Lozingsvergunningen moeten ervoor zorgen dat industrieel afvalwater zo min mogelijk schadelijke impact heeft op oppervlaktewater. Veel lozingsvergunningen zijn alleen verouderd of onvolledig. RIWA Maas-directeur Maarten van der Ploeg pleit voor herziening van vergunningen en meer transparantie.

6 vragen over de ondergrond, grondwater en bodemenergie

Drinkwaterkwaliteit

Bijna twee derde van het drinkwater in Nederland wordt geproduceerd uit grondwater of ondergrondse zoetwatervoorraden. De ontwikkeling van geothermie en andere bodemenergie kunnen risico’s opleveren voor drinkwaterwinningen. Met behulp van geohydroloog Willem Jan Zaadnoordijk zetten we zes vragen en antwoorden over ons grondwatersysteem en de risico’s op een rij.

drugsafval

Drugsafval: gevolgen voor milieu en drinkwaterbronnen

Drinkwaterkwaliteit

Drugsafval uit drugslaboratoria komt vaak in de natuur terecht. Voor de natuur kunnen de dumpingen en lozingen een nachtmerrie zijn. Voor mensen zijn vooral de snel-afbreekbare en bijtende stoffen direct gevaarlijk. Drugsafval komt niet in het drinkwater voor.

E. coli water koken

Alles over E. coli (poepbacterie) en drinkwater

Drinkwaterkwaliteit

E. coli, of in de volksmond poepbacterie, komt normaal niet in het kraanwater voor. Toch duikt de bacterie er soms in op. Wie ermee besmet raakt, kan ziek worden. Drinkwaterbedrijven adviseren besmet drinkwater drie minuten te koken.

hard water

Hard water: wat is het en 4 andere vragen

Drinkwaterkwaliteit

Hard water is afhankelijk van de hoeveelheid kalk die in het water is opgelost. De hardheid van water verschilt per gebied. Hoe meer kalk er in het water is, hoe meer kalkafzetting.

Wateroverlast: gevaarlijk voor het drinkwater?

Drinkwaterkwaliteit

De provincie Limburg heeft te maken met hoge waterstanden en overstromingen door hevige regenval. Volgens drinkwaterbedrijf WML heeft dit geen gevolgen voor de kwaliteit van het drinkwater. Wel verzoekt het drinkwaterberdrijf om niet-noodzakelijk drinkwatergebruik te mijden.

Bestrijdingsmiddelen in drinkwaterbronnen: oorzaak en gevolgen

Drinkwaterkwaliteit

Op verschillende plekken in het Nederlandse grond- of oppervlaktewater worden gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Wat is de oorzaak van die verontreiniging? Welke gevolgen heeft dat voor de drinkwaterbronnen? En hoe worden schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen tegengegaan?

PFAS in drinkwater: 9 antwoorden

Drinkwaterkwaliteit

In het Nederlandse drinkwater komen deeltjes PFAS voor. Van een groot aantal PFAS is bekend dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Het drinkwater blijft veilig.