Steeds meer boeren werken aan duurzaam waterbeheer

22 maart 2019

Steeds meer agrariërs werken mee aan projecten die moeten zorgen voor schoon en voldoende oppervlaktewater en grondwater. Dit blijkt uit de cijfers in het Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. In 2018 werkten ongeveer 15.000 boeren mee aan aan samenwerkingsprojecten met regionale overheden, waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere partijen.

In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werken agrariërs en waterbeheerders sinds 2013 samen aan duurzaam waterbeheer en bodembeheer. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een betere benutting van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee wordt onder andere nitraatuitspoeling teruggebracht.

Van 100 naar ruim 350 projecten

In 2018 steeg het aantal projecten binnen het Deltaplan van ruim 100 naar 357 projecten, meldt de Unie van Waterschappen. Deze groei is mede ontstaan door de aanpak van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden. LTO Nederland-bestuurder Jakob Bartelds is daarom positief over de Deltaplan-aanpak. De land- en tuinbouw wordt hiermee volgens hem steeds meer gezien als serieuze partner in het bodem- en waterbeheer.

Kennisoverdracht belangrijk

Het delen van specifieke kennis op het gebied van duurzaam bodembeheer en -waterbeheer is een van de pijlers van het succes in 2018, is te lezen in het jaarverslag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Niet alleen overleggen de agrariërs met waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven over de aanpak, vaak wordt ook onderling kennis gedeeld.

Meerdere voordelen

Duurzaam bodembeheer en -waterbeheer is niet alleen goed voor de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater. Een betere dosering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen heeft ook grote voordelen voor de agrarische bedrijfsvoering. De kosten zijn lager en de opbrengsten hoger.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *