Snel minder lood in sportvisserij

31 mei 2018

Elk jaar belandt ruim 54 duizend kilo lood in het oppervlaktewater doordat het losraakt van de lijn van sportvissers. Om dat probleem aan te pakken, moet het gebruik van lood door sportvissers de komende drie jaar met minimaal dertig procent omlaag. Voor de langere termijn is het de bedoeling om het vislood helemaal uit te bannen.

1,2 miljoen sportvissers

Ze zitten urenlang aan de waterkant, wachtend op een mooie vangst. Voor veel Nederlanders is sportvissen een passie. Bijna 1,2 miljoen mensen gaan één of meerdere keren per jaar vissen. En vrijwel elke sportvisser maakt daarbij gebruik van lood, als verzwaring aan de vislijn.

54 duizend kilo lood in oppervlaktewater

Dat is niet zonder risico’s. Door verlies belandt er jaarlijks naar schatting 54.000 kilo lood in het zoete oppervlaktewater en nog eens 470.000 kilo in het zee- en kustwater. Dit lood hoort niet thuis in het milieu, het is gevaarlijk voor mens en dier. Bovendien kleven er aan het gebruik van lood ook directe gezondheidsrisico’s. Met name sportvissers die zelf lood gieten, lopen het risico dat zij giftige dampen inademen.

30 procent minder in 3 jaar

Om dat probleem aan te pakken heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afspraken gemaakt met Sportvisserij Nederland, Natuurmonumenten, de Unie van Waterschappen en brancheorganisatie Dibevo. Doel is om binnen drie jaar het gebruik van vislood met minimaal dertig procent te verminderen.

Duurzame alternatieven

Om ervoor te zorgen dat er in 2021 daadwerkelijk dertig procent minder lood wordt gebruikt, zullen alle partijen de komende periode zich inzetten op volwaardige, duurzame alternatieven voor vislood. Daarbij gaat het om producten van bijvoorbeeld steen, glas of ijzer.

Loodvrije gebieden aanwijzen

De detailhandel gaat klanten nieuwe, milieuvriendelijke producten adviseren en het assortiment lood wordt geleidelijk afgebouwd. Daarnaast komt er een campagne om sportvissers te informeren over de nadelen van lood en om hen te wijzen op de beschikbare alternatieven. Ook is het de bedoeling om de komende jaren gebieden aan te wijzen waar niet meer met lood gevist mag worden.

Lood in drinkwater?

Dat lood komt in principe niet in het drinkwater uit de kraan terecht. Bij de zuivering van oppervlaktewater kunnen alle metalen redelijk eenvoudig uit het water worden gehaald. In woningen met loden leidingen kunnen wel sporen van lood voorkomen in het kraanwater. Lees hier hoe je die loden leidingen kunt herkennen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reacties

1
  • Anoniem
    Egbert Lobee
    Nu tijdens de voorbereidingen van de nieuwe waterbeheerprogrammas van waterschappen en voor Natuurgebieden heeft eenieder de kans aan de opstellers van die plannen aandacht te vragen voor het sportvissen door heel eenvoudig te verzoeken om een verbod op het gebruik van vislood in die plannen op te nemen. Heel vreemd is dat niet want lood is een van de Zeer Zorgwekkende Stoffen waarvoor de minimalisatieplicht geldt. De verantwoordelijke voor het opstellen van de genoemde plannen hebben niet veel bereidheid getoond om de eenvoudig op te lossen visloodproblematiek te tekkelen. In 2015 zijn op alle beheerplannen zienswijzen ingediend over vislood. Nu in 2020 gebruiken nog praktisch alle vissers alleen lood. Dat is niet nodig want er zijn alternatieven genoeg. Helaas is er veel nodig om verantwoordelijke bevoegde gezagen inzake vislood aan de gang te krijgen. Elke ondersteuning daarvoor is meer dan welkom. Een van de waterwinbedrijven heeft al op het voorontwerp WBP gereageerd over vislood met het verzoek daar eindelijk eens iets aan te doen. Nu promoot de Green Deal wolfraam als milieuvriendelijke vervanger voor lood maar vergeet daarbij dat wolfraam veelal 5 % Nikkel (of kobalt) bevat. Dat is geen lood om oud ijzer maar van de regen in de drup. Daarom dit verzoek om hierover vragen te stellen aan opstellers van beheerplannen
    Beantwoorden