Lood in sportvisserij: nog steeds een probleem

24 november 2022

Elk jaar belandt ruim 8,5 duizend kilo lood in het oppervlaktewater doordat het losraakt van de lijn van sportvissers. Om dat probleem aan te pakken zijn er de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen. Voor de langere termijn is het de bedoeling om het vislood helemaal uit te bannen. Zo ver is het nog niet.

1,2 miljoen sportvissers

Ze zitten urenlang aan de waterkant, wachtend op een mooie vangst. Voor veel Nederlanders is sportvissen een passie. Bijna 1,2 miljoen mensen gaan één of meerdere keren per jaar vissen. En vrijwel elke sportvisser maakt daarbij gebruik van lood, als verzwaring aan de vislijn.

8,5 duizend kilo vislood in oppervlaktewater

Dat is niet zonder risico’s. Door verlies belandt er jaarlijks naar schatting 8.500 kilo lood in het zoete oppervlaktewater en nog eens 27.300 kilo in het zee- en kustwater. Dit lood hoort, net als andere zware metalen, niet thuis in het milieu, het is gevaarlijk voor mens en dier. Bovendien kleven er aan het gebruik van lood ook directe gezondheidsrisico’s. Met name sportvissers die zelf lood gieten, lopen het risico dat zij giftige dampen inademen.

Afspraken gemaakt in 2018

Om dat probleem aan te pakken heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2018 afspraken gemaakt met Sportvisserij Nederland, Natuurmonumenten, de Unie van Waterschappen en brancheorganisatie Dibevo. Doel was om binnen drie jaar het gebruik van vislood met minimaal dertig procent te verminderen.

Aanpak helpt, maar niet genoeg

Uit een evaluatie van het beleid eind 2021 bleek dat de Green Deal-aanpak weliswaar zijn meerwaarde heeft bewezen in de bewustwording en gedragsverandering van sportvissers. Maar alle cijfers laten zien dat een volledig loodvrije hengelsport nog niet in zicht is. Daarom zijn nog meer stappen nodig.

Duurzame alternatieven

Sportvissers zouden bijvoorbeeld nog vaker moeten kiezen voor duurzame alternatieven. Die zijn ook al op de markt. Daarbij gaat het om producten van bijvoorbeeld steen, glas of ijzer.

Loodvrije gebieden aangewezen

Inmiddels zijn er daarnaast een hele reeks loodvrije visgebieden aangewezen. Waar je dus wel mag vissen, maar niet met lood. Op de website van Sportvisserij Nederland staat een actueel overzicht van deze gebieden.

Wachten op Europese maatregelen

De Europese Commissie heeft het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) gevraagd om een inventarisatie te starten en indien nodig met een voorstel voor maatregelen te komen om dit probleem aan te pakken. In antwoord hierop heeft het ECHA een volledig gebruiks- en verkoopverbod van vislood in de EU voorgesteld.

Lood in drinkwater?

Dat lood komt in principe niet in het drinkwater uit de kraan terecht. Bij de zuivering van oppervlaktewater kunnen alle metalen redelijk eenvoudig uit het water worden gehaald. In woningen met loden leidingen kunnen wel sporen van lood voorkomen in het kraanwater. Lees hier hoe je die loden leidingen kunt herkennen.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reacties

2
 • Anoniem
  Egbert Lobee
  Nu tijdens de voorbereidingen van de nieuwe waterbeheerprogrammas van waterschappen en voor Natuurgebieden heeft eenieder de kans aan de opstellers van die plannen aandacht te vragen voor het sportvissen door heel eenvoudig te verzoeken om een verbod op het gebruik van vislood in die plannen op te nemen. Heel vreemd is dat niet want lood is een van de Zeer Zorgwekkende Stoffen waarvoor de minimalisatieplicht geldt. De verantwoordelijke voor het opstellen van de genoemde plannen hebben niet veel bereidheid getoond om de eenvoudig op te lossen visloodproblematiek te tekkelen. In 2015 zijn op alle beheerplannen zienswijzen ingediend over vislood. Nu in 2020 gebruiken nog praktisch alle vissers alleen lood. Dat is niet nodig want er zijn alternatieven genoeg. Helaas is er veel nodig om verantwoordelijke bevoegde gezagen inzake vislood aan de gang te krijgen. Elke ondersteuning daarvoor is meer dan welkom. Een van de waterwinbedrijven heeft al op het voorontwerp WBP gereageerd over vislood met het verzoek daar eindelijk eens iets aan te doen. Nu promoot de Green Deal wolfraam als milieuvriendelijke vervanger voor lood maar vergeet daarbij dat wolfraam veelal 5 % Nikkel (of kobalt) bevat. Dat is geen lood om oud ijzer maar van de regen in de drup. Daarom dit verzoek om hierover vragen te stellen aan opstellers van beheerplannen
  Beantwoorden
 • Anoniem
  Egbert Lobée
  Geacht Drinkwaterplatform, Hierbij verzoek ik u de tekst op het drinkwaterplatform te actualiseren. Eind 2021 is de Green Deal Sportvisserij Loodvrij geëvalueerd. In deze eindevaluatie van november 2021 is geconcludeerd dat het verlies van vislood niet is verminderd maar juist is toegenomen. Voor 2020 met 10 %, voor 20211 zijn nog geen data beschikbaar maar het is realistisch gezien de groei van het aantal sportvissers van een toename van 30 % uit te gaan. Op het dinkwaterplarform hanteert u nog steeds een vermindering van 30 % in 2021. Dat is niet meer erg aktueel. Tevens vraag ik via het Drinkwaterplatform: Gaan drinkwaterbedrijven in navolging van Waterleidingmaatschappij Drenthe een verbod afkondigen voor het gebruik van vislood in hun wateren? WMD heeft aan de Purmerendse hengelaarsvereniging een verbod voor het gebruik van lood in het Sultansmeer opgelegd per februari 2022. WMD vindt het niet nodig dat er lood in hun water wordt gebruikt en daarmee achtergelaten. Wat doen andere waterbedrijven nu?
  Beantwoorden