Oproep waterbedrijven tot compleet nieuwe blik op watervoorziening

24 april 2020

170 wetenschappers riepen onlangs in een manifest op om de coronacrisis aan te grijpen om Nederland te verduurzamen. Deze oproep vindt weerklank bij de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Als sector pleiten ook zij voor fundamentele hervormingen. Met als doel het herstel van de natuurlijke balans in het watersysteem.

De Nederlandse drinkwaterbedrijven pleiten voor een compleet nieuwe blik op de watervoorziening in ons land. Dagblad Trouw besteedt aandacht aan deze oproep. De nationale zoetwatervoorraad is kwetsbaar, geven de waterbedrijven aan. Zo is de verwachting dat droogte opnieuw een urgent probleem wordt. Langdurige droogte zal leiden tot verdere druk op de toch al beperkte zoetwatervoorraden. De waterschappen delen deze oproep.

Omdat ook de waterhuishouding verandert in de landen waar de rivieren hun oorsprong hebben, zien we de toevoer van het rivierwater verminderen. Daar komt bovenop dat er een relatie is tussen de hoeveelheid en de kwaliteit van het water: de concentratie van (schadelijke) stoffen in het rivierwater neemt toe bij lage waterstanden, zeggen de waterbedrijven.

Nieuwe bril voor droogte-aanpak en beheer watersysteem

De huidige COVID-crisis leert hoe afhankelijk we van elkaar zijn, zowel binnen Nederland als daarbuiten, aldus de drinkwaterbedrijven. Ook als het gaat om de aanpak van droogte en het beheer van onze rivieren is dat het geval. Hetzelfde geldt voor onze nationale waterhuishouding. Ook daarin zijn we afhankelijk van internationale factoren zoals klimaatverandering en vervuiling. De aanpak van droogte en het beheer van het gehele watersysteem moeten, samen met de bestaande huidige partners in de watersector, met een nieuwe bril op worden bekeken.

Inrichting watersysteem voldoet niet meer

Nu nog is het watersysteem vooral ingericht op snel afvoeren van overtollig water. Dat is historisch zo gegroeid, maar voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, zeggen de waterbedrijven. Nog te vaak is drinkwater als onderdeel van een groter systeem het ondergeschoven kindje, vinden zij. Daarnaast pleiten de drinkwaterbedrijven voor een verduurzamingsslag op alle fronten, onder meer door in te zetten op waterbesparing.

‘Een verduurzamingsslag op alle fronten’

Hoe we kijken naar de nationale waterhuishouding hoeft niet veel te verschillen van de aandacht voor de alomtegenwoordige energietransitie, concluderen de waterbedrijven. De uitdagingen en impact zijn tenminste zo groot.

De waterschappen onderschrijven de oproep

De waterschappen delen de oproep van de waterbedrijven. Net als de drinkwaterbedrijven roepen zij op om zuiniger om te gaan met water, het water langer vast te houden, het beschikbare water slimmer te verdelen en de watersystemen klimaatbestendig te maken en het landgebruik en teelten daar op aan te passen.

De waterschappen geven aan dat er zijn keuzes nodig zijn in het watergebruik en de ruimtelijke inrichting om toekomstige schade door droogte en watertekorten te voorkomen. Alleen via samenwerking en inzet van alle partijen kunnen we ons land weerbaar maken tegen watertekorten, zo benadrukken zij.

Lees het de hele oproep van de drinkwaterbedrijven voor herstel van de natuurlijke balans in het watersysteem.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *