Drinkwaterbelangen in regeerakkoord

19 augustus 2020

In het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ ligt vast hoe het kabinet wil gaan voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

In het regeerakkoord zegt het nieuwe kabinet 275 miljoen euro te reserveren voor natuur en waterkwaliteit. In 2018 komt er 50 miljoen euro beschikbaar, in 2019 gaat het om 125 miljoen euro en in 2020 reserveert het kabinet 100 miljoen euro. Deze voornemens op het gebied van bodem en ondergrond, opkomende stoffen, landbouw, kustbescherming en vitale infrastructuur zullen bijdragen aan de door de drinkwatersector gewenste impuls voor schoon water in de komende jaren.

Ondergrond

Het Regeerakkoord benoemt de noodzaak van verantwoord omgaan met de ondergrond. Waar nodig zullen de Mijnbouwwet en eventueel andere wetten worden aangepast om mogelijke risico’s bij gebruik van de ondergrond een betere plek in het besluitvormingsproces te geven. Dit wordt vastgelegd in de Structuurvisie Ondergrond.

Opkomende stoffen

Ook de opkomende stoffen komen in het regeerakkoord aan bod: ‘De hoeveelheid microplastics, medicijnresten en (andere) hormoonverstorende stoffen in het drink- en oppervlaktewater is de laatste jaren toegenomen. Het kabinet komt in overleg met relevante sectoren met een beleidsprogramma om dit op een kosteneffectieve manier terug te dringen.’

Bron: Waterforum – Landbouw en waterkwaliteit prominent in regeerakkoord

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *