Wat is droogteschade?

19 augustus 2020

Als grondwateronttrekking zorgt voor een tekort aan grondwater en voor lagere gewasopbrengsten voor agrariërs, dan noemt men dat ‘droogteschade’. Een onafhankelijke adviescommissie (ACSG) onderzoekt de mogelijke schade en brengt een advies uit over de hoogte van de vergoeding. Hoe zit dat precies?

In een groot deel van Nederland wordt grondwater onttrokken, onder andere door de industrie en drinkwaterbedrijven. Drinkwaterbedrijven maken er drinkwater van. In sommige gebieden gebruiken agrariërs datzelfde grondwater voor de productie of beregening van gewassen.

Vooral op de hoge zandgronden heeft een onttrekking van grondwater effect op de grondwaterstanden. Afhankelijk van de bodemopbouw kan er dan een verlaagde grondwaterstand ontstaan. Met als mogelijk gevolg verdroging.

(Tekst gaat verder onder de video.)

Bekijk de animatie over droogteschade:

Vitens Droogteschade from 24motion on Vimeo.

Verdroging voorkomen

Wanneer drinkwaterbedrijven grondwater onttrekken, kijken zij eerst of ze verdroging kunnen voorkomen. Voor nieuwe winningen zoeken ze bijvoorbeeld naar de meest geschikte locatie. Daarbij weegt mee hoeveel impact de winning op omgeving heeft – ook wat verdroging betreft.

Als er toch verdroging ontstaat of lijkt te ontstaan, dan kijkt het drinkwaterbedrijf samen met andere partijen, zoals het waterschap, of het mogelijk is compenserende maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan extra wateraanvoer, bijvoorbeeld uit oppervlaktewater.

Compensatie bij droogteschade

Wanneer er geen andere maatregelen meer mogelijk zijn en een grondwateronttrekking zorgt voor er een verminderde opbrengst van de gewassen, ontstaat er ‘droogteschade’. De Nederlandse wet bepaalt dat drinkwaterbedrijven landbouwbedrijven hierbij moeten compenseren. Deze financiële tegemoetkoming is bedoeld om de misgelopen inkomsten door de verlaagde opbrengst van gewassen te vergoeden.

Onafhankelijke commissie onderzoekt de schade

Agrariërs die denken dat zij droogteschade hebben door waterwinning, kunnen aankloppen bij de provincie. Die laat vervolgens een onderzoek doen door de onafhankelijke instantie Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG). Op basis van dit onderzoek brengt de ACSG een advies uit over de (eventuele) hoogte van de vergoeding. Gebaseerd daarop biedt het drinkwaterbedrijf de agrariër een compensatievoorstel.

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *