waterschaarste

Waterschaarste: zo pakken we waterstress aan

Duurzaamheid en innovatie

De vraag naar zoetwater neemt in Nederland een vlucht. Als we niets doen, ontstaat er waterschaarste. De watervraag is dan hoger dan het aanbod. Volgens Marc Bierkens, hoogleraar hydrologie aan de Universiteit van Utrecht, moeten we onder meer de watervraag en het -aanbod aan elkaar koppelen. “Dat moet dan met name regionaal door een grotere…

Tuin bemesten tips

Overbemesting tegengaan: dit kun je zelf doen

Duurzaamheid en innovatie

Door overbemesting (meer mest geven dan planten nodig hebben) komen er ongewenste stoffen in het grondwater en in bronnen voor drinkwater. Hierdoor moeten drinkwaterbedrijven het water meer zuiveren. Je kunt ook zelf overbemesting voorkomen, bijvoorbeeld in je tuin of met de juiste keuzes in de supermarkt. Paulien van der Geest, duurzaamheidsexpert  bij Milieu Centraal, geeft…

kraanwater prijs

Zo komt de drinkwaterprijs tot stand: 5 vragen

Wet- en regelgeving

De hoogte van een drinkwaterrekening hangt onder andere af van het verbruik: verbruik je meer water, dan betaal je meer. Maar dat is niet de enige factor. De drinkwaterprijs is een optelsom van verschillende kosten en gaat in de toekomst waarschijnlijk stijgen. Drinkwaterbedrijven mogen beperkt winst maken om geld te reserveren voor toekomstige uitgaven.

Druppelirrigatie duurzaam boeren

Boeren aan het woord: met kleine stappen zelf verduurzamen

Duurzaamheid en innovatie

Veel boeren willen wel duurzaam boeren, maar weten niet altijd waar ze moeten beginnen. Of ze vragen zich af of de maatregelen wel rendabel zijn. Drie Nederlandse boeren laten zien dat ze met relatief kleine inspanning winst behalen voor eigen bedrijf én zo bijdragen aan een duurzaam watersysteem.

Regenwater gebruiken

Zo gebruik je regenwater voor je bedrijf

Duurzaamheid en innovatie

Bij hevige regenbuien raakt de riolering op Gronings bedrijventerrein Euvelgunne overbelast. Bedrijven op het terrein besloten regenwater te gebruiken om de wateroverlast te verminderen én drinkwater te besparen. En met succes. Zo werken nu onder meer een koelinstallatie en toiletten op regenwater.

provincies en drinkwater

Provincies en drinkwater: rol, taken en samenwerking

Wet- en regelgeving

Provincies zijn van groot belang bij het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van zoetwater in Nederland. Provincies zijn samen met de waterschappen verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van grondwater en regionaal oppervlaktewater. Bovendien hebben ze de zorgplicht voor een veilige en duurzame drinkwatervoorziening.

corona virus drinkwater

Coronavirus en drinkwater, dit moet je weten

Drinkwaterkwaliteit

Het drinkwater in Nederland is goed beschermd tegen het coronavirus. Het is niet mogelijk om COVID-19 op te lopen via kraanwater. Ook kun je niet gevaccineerd worden via het drinkwater. De belangrijkste vragen en antwoorden over het coronavirus en drinkwater op een rij.

Maas rivierkwaliteit

Lozingsvergunningen voor afvalwater moeten transparanter’

Drinkwaterkwaliteit

Lozingsvergunningen moeten ervoor zorgen dat industrieel afvalwater zo min mogelijk schadelijke impact heeft op oppervlaktewater. Veel lozingsvergunningen zijn alleen verouderd of onvolledig. RIWA Maas-directeur Maarten van der Ploeg pleit voor herziening van vergunningen en meer transparantie.

Transitievisie warmte

Transitievisie warmte: zorgplicht van gemeenten voor drinkwater

Duurzaamheid en innovatie

Alle Nederlandse gemeenten stellen een Transitievisie warmte op. Hierbij is aandacht voor drinkwater cruciaal. Bijvoorbeeld om opwarming van waterleidingen te voorkomen. Ook kunnen gemeenten zo kosten besparen. Wie drinkwater nog niet heeft meegenomen, krijgt later nog enkele kansen om aan de zorgplicht te voldoen.