Drinkwatersector ondertekent Green Deal Aquathermie

17 mei 2019

Een landelijk samenwerkingsverband van overheden en partijen uit de watersector brengt de komende jaren de mogelijkheden van aquathermie in kaart: een schone en duurzame techniek om met water gebouwen te verwarmen of te koelen. Zij doen dit via de Green Deal Aquathermie. Ook de drinkwatersector doet mee.

Aquathermie is het benutten van warmte en koude (thermische energie) uit water uit verschillende waterbronnen: oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Deze schone en duurzame techniek kan bijdragen aan de energietransitie. De Green Deal Aquathermie is een initiatief van de ministeries van EZK, BZK en IenW en van de Unie van Waterschappen. Diverse partijen uit de overheid, het waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven doen mee. Vewin ondertekende de deal op 14 mei namens de drinkwatersector.

Bijdragen aan de energietransitie

Hans de Groene, directeur van Vewin, legt uit: “Onze wettelijke kerntaak staat altijd voorop: 24/7 schoon en veilig drinkwater leveren. Maar de energietransitie is een maatschappelijk vraagstuk waar we als sector een bijdrage aan willen en kunnen leveren. De Green Deal Aquathermie is vooral op gericht op het ontwikkelen en delen van kennis over aquathermie en de waarde ervan in de praktijk te beoordelen. Aquathermie sluit direct aan bij de kerntaak van de drinkwatersector van het produceren en transporteren van drinkwater.”

Lees meer op vewin.nl.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *