Bloembollensector: samen werken aan water

16 november 2017

Als eerste agrarische sector heeft de bloembollensector een visie op water opgesteld. Hierin formuleren ze de verantwoordelijkheid die ze willen nemen voor schoon water, tegen verzilting en op het gebied van watertekort en wateroverlast.

Samen werken aan water

Voor het werken aan schoon water ontwikkelt de sector systemen waarbij (vrijwel) geen sprake is van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen vanaf het erf en vanuit het perceel naar het oppervlaktewater. De bodem speelt hierbij een belangrijke rol. Een gezonde bodem is niet alleen belangrijk om gezonde planten te telen, maar ook om te komen tot het minimaliseren van de uit- en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. De visie Samen werken aan water is het resultaat van tientallen gesprekken met ondernemers uit de sector, onderzoekers van diverse instellingen en experts van waterschappen, provincies en Rijksoverheid.

Wateroverlast of watertekort

Directeur van de branchevereniging KAVB Prisca Kleijn in H20 Nieuws: “Het veranderende klimaat kan in de toekomst steeds meer problemen opleveren voor bollentelers, in de vorm van wateroverlast of juist watertekort. Daarnaast speelt voor de sector natuurlijk al langere tijd het probleem van schoon water: hoe zorgen we voor zo weinig mogelijk uit- en afspoeling op het erf en op de velden? En dan zijn er nog gebieden in Nederland waar de verzilting van de bodem steeds problematischer wordt voor de bloembollensector. Bloembollen hebben niet te veel, niet te weinig en niet te zout water nodig. Alles bij elkaar reden om een integrale visie op water op te stellen.”

Samenwerken

De drinkwaterbedrijven werken nauw samen met bedrijven en sectoren om de kwaliteit van de bronnen van drinkwater en bescherming van de bodem en bronnen te kunnen waarborgen. Sommige drinkwaterwingebieden zijn zo kwetsbaar, dat belangen goed moet worden afgewogen. Zo is in de gemeente Ommen de bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden verboden, maar is waterbedrijf Vitens inmiddels in overleg met de KAVB over een pilot waarin de teelt en de drinkwaterwinning samen kunnen gaan.

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *