Samenwerking drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat scheelt tonnen

19 augustus 2020

Pal langs de A27, ten zuiden van Utrecht, ligt een watertransportleiding van drinkwaterbedrijf Oasen. Er zijn ruim 300.000 inwoners op aangesloten. Rijkswaterstaat gaat de A27 verbreden, en de waterleiding moet worden verlegd. Wat is het geheim van de goede samenwerking tussen Oasen en Rijkswaterstaat? “Het maatschappelijk belang moet leidend zijn, niet dat van je eigen bedrijf.”

Vlottere projectuitvoering, minder economische schade

“Ik heb mezelf in een vroegtijdig stadium bij Rijkswaterstaat uitgenodigd. Dit eigen initiatief werd gewaardeerd, en we werken inmiddels al zeker vijf jaar intensief samen met het projectteam-A27.” Dat zegt Nico de Wit, projectleider bij drinkwaterbedrijf Oasen. “Ik verwacht dat de samenwerking de komende jaren leidt tot een vlottere uitvoering van het project en minder kans op vertraging of onnodige verkeershinder. En dus tot minder economische schade.”

De Wit: “De Oasen-watertransportleiding parallel aan de A27 is ruim zes kilometer lang. Het grootste gedeelte daarvan moet worden verlegd. Voor Rijkswaterstaat is het belangrijk dat onze leiding weg is op het moment dat de wegverbreding start.”

47 kilometer snelweg

Rijkswaterstaat is ruim tien jaar terug begonnen met de voorbereiding van de aanpassing en verbreding van de 47 kilometer snelweg tussen Houten en knooppunt Hooipolder. In september 2019 begint Oasen met de aanpassing en verlegging van de waterleiding. Die werkzaamheden zijn eind 2020 of kort daarna afgerond zodat de verbreding van de A27 daarna ongehinderd van start kan.

Afstemming op beleidsniveau

Bij grote infraprojecten legt Rijkswaterstaat de uitvoering vaak voor een groot deel bij de aannemerij neer, zegt De Wit. “Die keuze snap ik. Maar de belangen van Oasen bij dit project zijn groot: de drinkwatervoorziening van een groot deel van onze klanten is afhankelijk van de transportleiding. Daarom vinden we het essentieel dat wij rechtstreeks met Rijkswaterstaat afstemmen, en niet met de uitvoerende aannemer.”

Want, legt De Wit uit, “dan heb je invloed op de besluitvorming rond het project. De uitvoerende aannemer is vaak gebonden aan gedetailleerd uitgewerkte uitvoeringsafspraken. Dat verkleint de mogelijkheden tot flexibiliteit en afstemming.”

Goede samenwerking en afstemming vergroten de kans op een vlotte projectuitvoering en verkleinen de economische schade

Samenwerking bij infraprojecten: de kritische succesfactoren

  • Verlegging van waterleidingen vraagt veel voorbereidingstijd. Betrek drinkwaterbedrijven dus vroegtijdig bij de projectvoorbereiding.
  • Werk op het juiste niveau samen: niet alleen in de projectuitvoering, maar ook op beleidsniveau.
  • Door goede samenwerking kan regulier onderhoud aan het drinkwaternet worden afgestemd met het infraproject. Dat vermindert het risico op problemen in de waterlevering.
  • Neem bij de samenwerking het algemeen belang als uitgangspunt, en niet alleen het directe (financiële) belang van de eigen organisatie.
  • Goede samenwerking en afstemming vergroten de kans op een vlotte projectuitvoering en verkleinen de economische schade.

Grote maatschappelijke belangen

Aan de transportleiding zijn verschillende kleinere distributieleidingen gekoppeld voor waterlevering aan het voorzieningsgebied van Oasen. De Wit: “Ook de aansluitingen tussen transport- en distributieleidingen moeten op een aantal plaatsen worden verlegd en veranderd. Al met al is de verlegging voor Oasen een fors project dat de nodige voorbereidingstijd vraagt. Vandaar onze vroegtijdige samenwerking met Rijkswaterstaat.”

‘We kunnen niet te veel werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren, anders komt de drinkwatervoorziening in gevaar’

Meerdere werkzaamheden tegelijk

Bovendien, zegt De Wit, “moeten we als drinkwaterbedrijf ook onze reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Denk aan het aanpassen of verbeteren van een waterzuiveringsinstallatie. Dat soort werkzaamheden kun je niet gelijktijdig uitvoeren met het grootschalig verleggen van waterleidingen. Want voor werkzaamheden koppelen we vaak tijdelijk bepaalde gedeelten van ons netwerk af. Dan moeten andere delen de drinkwaterlevering overnemen. En dat betekent dat je niet te veel werkzaamheden gelijktijdig kunt uitvoeren. Anders komt de drinkwatervoorziening in gevaar.”

Optimaal inplannen

Waarmee De Wit het belang van een vroegtijdige samenwerking bij grote infraprojecten nog maar eens wil onderstrepen. “Als je al samenwerkt bij het voorbereiden van verleggingen van je netwerk, kun je de planning van je andere werkzaamheden daarop afstemmen. Dat is in ieders belang, óók in het belang van – in dit geval – Rijkswaterstaat. Wij kunnen onze reguliere onderhoudsprojecten nu optimaal inplannen, zodat de verlegging van de A27 daar geen last van heeft.”

Bredere samenwerking

Oasen is niet de enige partij met rechtstreekse belangen bij de verbreding van de A27. Ook Stedin heeft, als beheerder van gas- en elektriciteitsleidingen rond de snelweg, grote belangen. De Wit: “De leidingen van Stedin kruisen op een aantal plekken de snelweg. Net als onze eigen distributieleidingen. Daarom hebben we eind vorig jaar met Stedin een samenwerkingsovereenkomst gesloten.”

Samen optrekken is kosten besparen

Doel van de samenwerking is dat Oasen en Stedin hun infrastructuur zoveel mogelijk bundelen, zodat ze op dezelfde locaties de snelweg gaan kruisen. De Wit: “Dat scheelt flink in de werkzaamheden, en dus ook in de kosten. Bovendien trekken we ook in de voorbereiding gezamenlijk op en laten de noodzakelijke bodem- en archeologische  onderzoeken samen uitvoeren. Zo hebben we gezamenlijk al het tekenwerk door één ingenieursbureau uit laten voeren, net als het vestigen van zakelijk recht.”

Samen opdrachten laten uitvoeren scheelt veel geld, zegt De Wit. “Ik schat dat we daardoor alleen met deze samenwerking al honderdvijftig tot tweehonderdduizend euro goedkoper uit zijn dan wanneer we alles afzonderlijk zouden hebben gedaan. Verder zal tijdens de uitvoering de besparing eveneens groot zijn. In totaal denken Stedin en Oasen door hun samenwerking ten minste vijfhonderdduizend euro te kunnen besparen.”

Zoeken naar meest kosteneffectieve oplossing

Ook Stedin werkt, net als wijzelf, nauw samen met Rijkswaterstaat, zegt De Wit. “We trekken met z’n drieën op. Daarbij is het algemeen, maatschappelijk belang leidend, en niet dat van de drie partijen afzonderlijk. We zoeken steeds naar de oplossingen die in totaal het meest kosteneffectief zijn. ”

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *