provincies en drinkwater

Provincies en drinkwater: rol, taken en samenwerking

Wet- en regelgeving

Provincies zijn van groot belang bij het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van zoetwater in Nederland. Provincies zijn samen met de waterschappen verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van grondwater en regionaal oppervlaktewater. Bovendien hebben ze de zorgplicht voor een veilige en duurzame drinkwatervoorziening.

Drinkwaterleiding STRONG

Structuurvisie Ondergrond helpt bij bescherming drinkwaterbronnen

Wet- en regelgeving

De drukte in de ondergrond neemt door de energietransitie toe. Ook zoekt de drinkwatersector naar meer drinkwaterbronnen. De Structuurvisie Ondergrond (STRONG) kan inzicht geven in een goede keuze bij deze botsende belangen.

Verdringingsreeks

Verdringingsreeks: de waterverdeling bij watertekort

Wet- en regelgeving

De verdringingsreeks geeft ten tijde van ernstige watertekorten aan hoe waterbeheerders het zoet water in Nederland moeten verdelen. Drinkwater staat hoog in de rangorde, maar niet bovenaan.

WACC investeringen

WACC en de investeringsruimte van de drinkwatersector: 5 vragen

Wet- en regelgeving

Drinkwaterbedrijven moeten de komende jaren veel extra geld investeren om de drinkwatervoorziening robuust te houden. Dit dreigt onhaalbaar te worden door verlaging van de WACC. Dit instrument begrenst de winst die drinkwaterbedrijven mogen maken. Herziening van de WACC-methodiek is noodzakelijk, vindt de sector.

Berkheide vergunning

Nieuwe Waterwetvergunning is voordeliger voor natuur, hoe zit dat?

Wet- en regelgeving

Drinkwaterbedrijven hebben vergunningen nodig om water te mogen oppompen voor het maken van drinkwater. Maar de huidige vergunningen vanuit de Grondwaterwet zijn verouderd en werken niet voordelig voor de natuur. Dat moet anders, vinden provincie Zuid-Holland en drinkwaterbedrijf Dunea.

‘Het gestegen waterverbruik is soms voor mensen een blinde vlek’

Wet- en regelgeving

We zijn vaker thuis en verbruiken meer drinkwater. Veel mensen moesten op de jaarrekening van 2020 bijbetalen. Rogier Schipdam, manager klantenservice van drinkwaterbedrijf Dunea, monitort de trends. Wat is hem het afgelopen jaar opgevallen?

Kaderrichtlijn Water: hoe komen we weer op koers?

Wet- en regelgeving

Nederlandse wateren moeten in 2027 voldoen aan de kwaliteitseisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Met de huidige maatregelen gaat Nederland de KRW-doelen naar alle waarschijnlijkheid niet halen. Voor verbetering van de waterkwaliteit is volgens PBL-onderzoeker Frank van Gaalen een meer integrale en gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk.

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma’s: wat zijn de waterbeloften van de politieke partijen?

Wet- en regelgeving

Wat kunnen we van de politieke partijen verwachten als het gaat om drinkwater? Komen de belangrijke thema’s, zoals de watertransitie, het beschermen van bronnen en de garantie van schoon en veilig drinkwater terug in de verkiezingsprogramma’s? We zetten de belangrijkste beloften van de grootste politieke partijen én partijen die kans maken om te debuteren in…

Europese drinkwaterrichtlijn

Europese Drinkwaterrichtlijn herzien: wat verandert er?

Wet- en regelgeving

De Europese Drinkwaterrichtlijn is hernieuwd. Met als doel: betere bescherming van de volksgezondheid tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van drinkwater en -bronnen. Wat verandert er? En wat betekent dat voor Nederland?