sfeerbeeld bij grondwaterbeschermingsgebied

Grondwaterbeschermingsgebied: wat mag er wel en wat niet ?

Wet- en regelgeving

Een grondwaterbeschermingsgebied is de zone rondom een waterwingebied. Om de waterkwaliteit te beschermen en behouden, gelden hier speciale regels. Waar liggen ze en wat is er wel en niet toegestaan?

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenten en drinkwater: de opgaven én kansen

Wet- en regelgeving

De drinkwatervoorziening staat door verschillende ontwikkelingen onder druk. De opgaven van de drinkwatersector staan alleen niet bij elke gemeente even goed op het netvlies. De gemeenteraadsverkiezingen vormen een goed moment om het belang van een robuuste drinkwatervoorziening en de benodigde maatregelen hiervoor bij de lokale politiek onder de aandacht te brengen.

kraanwater prijs

Zo komt de drinkwaterprijs tot stand: 5 vragen

Wet- en regelgeving

De hoogte van een drinkwaterrekening hangt onder andere af van het verbruik: verbruik je meer water, dan betaal je meer. Maar dat is niet de enige factor. De drinkwaterprijs is een optelsom van verschillende kosten en gaat in de toekomst waarschijnlijk stijgen. Drinkwaterbedrijven mogen beperkt winst maken om geld te reserveren voor toekomstige uitgaven.

provincies en drinkwater

Provincies en drinkwater: rol, taken en samenwerking

Wet- en regelgeving

Provincies zijn van groot belang bij het waarborgen van de kwaliteit en kwantiteit van zoetwater in Nederland. Provincies zijn samen met de waterschappen verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van grondwater en regionaal oppervlaktewater. Bovendien hebben ze de zorgplicht voor een veilige en duurzame drinkwatervoorziening.

Drinkwaterleiding STRONG

Structuurvisie Ondergrond helpt bij bescherming drinkwaterbronnen

Wet- en regelgeving

De drukte in de ondergrond neemt door de energietransitie toe. Ook zoekt de drinkwatersector naar meer drinkwaterbronnen. De Structuurvisie Ondergrond (STRONG) kan inzicht geven in een goede keuze bij deze botsende belangen.

Verdringingsreeks

Verdringingsreeks: de waterverdeling bij watertekort

Wet- en regelgeving

De verdringingsreeks geeft ten tijde van ernstige watertekorten aan hoe waterbeheerders het zoet water in Nederland moeten verdelen. Drinkwater staat hoog in de rangorde, maar niet bovenaan.

WACC investeringen

WACC en de investeringsruimte van de drinkwatersector: 5 vragen

Wet- en regelgeving

Drinkwaterbedrijven moeten de komende jaren veel extra geld investeren om de drinkwatervoorziening robuust te houden. Dit dreigt onhaalbaar te worden door verlaging van de WACC. Dit instrument begrenst de winst die drinkwaterbedrijven mogen maken. Herziening van de WACC-methodiek is noodzakelijk, vindt de sector.

Berkheide vergunning

Nieuwe Waterwetvergunning is voordeliger voor natuur, hoe zit dat?

Wet- en regelgeving

Drinkwaterbedrijven hebben vergunningen nodig om water te mogen oppompen voor het maken van drinkwater. Maar de huidige vergunningen vanuit de Grondwaterwet zijn verouderd en werken niet voordelig voor de natuur. Dat moet anders, vinden provincie Zuid-Holland en drinkwaterbedrijf Dunea.

Zeer zorgwekkende stoffen ZZS

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS): regelgeving en aanpak

Wet- en regelgeving

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) kunnen enorm schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid. Daarom is het doel van nationaal en internationaal beleid om deze stoffen zo veel mogelijk te weren uit onze leefomgeving. De belangrijkste aandachtspunten over deze stoffen op een rij.

‘Het gestegen waterverbruik is soms voor mensen een blinde vlek’

Wet- en regelgeving

We zijn vaker thuis en verbruiken meer drinkwater. Veel mensen moesten op de jaarrekening van 2020 bijbetalen. Rogier Schipdam, manager klantenservice van drinkwaterbedrijf Dunea, monitort de trends. Wat is hem het afgelopen jaar opgevallen?